ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
NR. 5212/ 11-07-2017

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 11-07-2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului NICOARĂ DANIEL,  în vârstă de 28 ani  cu domiciliul în localitatea JIJILA,  judeţul TULCEA şi a doamnei IVANOV ALEXANDRA, în vârstă de 31 ani cu domiciliul în localitatea MAHMUDIA, judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 22-07-2017.

      Observaţii: Ora oficierii căsătoriei 15,30 .

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Ichim Florica