ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
NR. 5305/ 03-10-2017

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 03-10-2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ZIBILEANU PAUL-DORU,  în vârstă de 33 ani  cu domiciliul în localitatea MAHMUDIA,  judeţul TULCEA şi a doamnei ZĂVOIANU ANDREEA-IULIANA, în vârstă de 22 ani cu domiciliul în localitatea MAHMUDIA, judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 14-10-2017.

      Observaţii: Oficierea căsătoriei va avea loc la sediul primăriei comunei Mahmudia,județul Tulcea în data de 14.10.2017. Obligatoriu!Soții și martorii acestora,vor prezenta actele de identitate valabile în original..

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Ichim Florica