ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I C BRATIANU
NR. 166/ 11-10-2017

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 11-10-2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Vasile Aurel,  în vârstă de 61 ani  cu domiciliul în localitatea I C BRATIANU,  judeţul TULCEA şi a doamnei Budaca Mihaela Adriana, în vârstă de 39 ani cu domiciliul în localitatea Galati, judeţul Galati.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 11-11-2017.

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Pantea Andreea Angelica