ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
NR. 5173/ 02-07-2018

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 02-07-2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului IVANOV ANDREI-FLORIN,  în vârstă de 32 ani  cu domiciliul în localitatea MAHMUDIA,  judeţul TULCEA şi a doamnei RUBINESCU ANGELA-IOANA, în vârstă de 28 ani cu domiciliul în localitatea MAHMUDIA, judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 02-07-2018.

      Observaţii: Dispensă de termen,gravidă în luna a 9-a de sarcină..

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Ichim Florica