ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
NR. 5175/ 03-07-2018

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 03-07-2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BABEI MIRCEA-PAUL,  în vârstă de 34 ani  cu domiciliul în localitatea MAHMUDIA,  judeţul TULCEA şi a doamnei DANILOV MIRELA, în vârstă de 36 ani cu domiciliul în localitatea TULCEA, judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 13-07-2018.

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Ichim Florica