ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
NR. 5210/ 03-07-2018

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 03-07-2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului VLADEANU ALEXANDRU MIHAI ,  în vârstă de 24 ani  cu domiciliul în localitatea COMUNA NUFARU SAT NUFARU,  judeţul TULCEA şi a doamnei NUCA ADRIANA, în vârstă de 18 ani cu domiciliul în localitatea COMUNA SOMOVA SAT MINERI STR BALTAG NR 12 , judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 07-07-2018.

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

ENE ARIADNA CARMEN