ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
NR. 5180/ 09-10-2018

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 09-10-2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Băluță Marius,  în vârstă de 30 ani  cu domiciliul în localitatea Văcăreni, Str. Releului,Nr. 4,  judeţul TULCEA şi a doamnei Tacea Nicoleta, în vârstă de 28 ani cu domiciliul în localitatea Văcăreni, Str. Releului, Nr. 4, judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 20-10-2018.

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Ciortan Neculina