ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CEAMURLIA DE JOS
NR. 5338/ 20-08-2019

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 20-08-2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului BULACU COSTEL - VALI,  în vârstă de 36 ani  cu domiciliul în localitatea Ceamurlia de Jos, str.Bălții, nr.2,  judeţul TULCEA şi a doamnei CÂRJAN MARINELA, în vârstă de 29 ani cu domiciliul în localitatea Ceamurlia de Jos, str.Bălții, nr.2, judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 31-08-2019.

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Baroana Marina