ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
NR. 5215/ 21-08-2019

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 21-08-2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CIORTAN CORNEL,  în vârstă de 26 ani  cu domiciliul în localitatea VACARENI,  judeţul TULCEA şi a doamnei DULGHERU ELENA, în vârstă de 22 ani cu domiciliul în localitatea VACARENI, judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 31-08-2019.

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Taranu Ioana