ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VALEA NUCARILOR
NR. 5023/ 21-01-2020

PUBLICAŢIE

 

      Astăzi 21-01-2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului STOIU DANIEL,  în vârstă de 36 ani  cu domiciliul în localitatea AGIGHIOL,  judeţul TULCEA şi a doamnei TANASA MARIANA - ECATERINA, în vârstă de 42 ani cu domiciliul în localitatea AGIGHIOL, judeţul TULCEA.

      În temeiul articolului 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

      Căsătoria va avea loc în data de 01-02-2020.

      Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Maranda Elena