PAGINA DE START
Portalul Administrației Publice
Prefectura Tulcea
     

 

 

   Vă mulţumim pentru utilizarea serviciilor noastre. Serviciile sunt oferite de Ciuşcoiu Wytter - Cornelius Date PFA, Victoria, Tulcea, cod fiscal: 28926282, Nr.Reg.Com: F36/527/27.07.2011 e-mail: paginadestart@yahoo.com şi partenerul său Instituţia Prefectului - Judeţul Tulcea.
   Ultima actualizare: 10 august 2014
   La fiecare actualizare a termenilor, condiţiilor şi a politicii de confidenţialitate, un anunţ vizibil va fi plasat în prima pagină a fiecărui cont de utilizator care va rămâne activ până la accesarea de către utilizator a paginii în care sunt prezentate modificările.

Termeni şi Condiţii
            Pagina de Start
            Portalul Administraţiei Publice
            Utilizarea serviciilor
            Contul utilizatorului
            Conţinutul în cadrul serviciilor
            Despre programele software din cadrul serviciilor
            Modificarea şi încetarea furnizării Serviciilor
            Garanţii şi declinarea responsabilităţii
            Răspunderea pentru Serviciile noastre
            Despre prezenţii Termeni şi condiţii

Confidenţialitate
            Informaţiile pe care le colectăm
            Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm
            Transparenţă şi posibilitatea de a alege
            Informaţiile pe care le distribuiţi sau le publicaţi
            Accesarea şi actualizarea datelor cu caracter personal
            Informaţiile pe care le distribuim
            Securitatea informaţiilor
            Când se aplică Politica de confidențialitate
            Conformitatea și cooperarea cu autoritățile de reglementare
            Modificările

Termeni şi condiţii


PAGINA DE START

   "Pagina de Start" este denumirea generică a ansamblului de pagini şi aplicaţii web disponibile în domeniul www.paginadestart.com. Pagina de Start, destinată exclusiv instituţiilor publice, este un mijloc de comunicare între acestea. Instituţia publică, beneficiară a serviciilor Paginii de Start beneficiază în primul rând de o pagină de pornire în internet, pe care, alături de numele instituţiei respective, scrie "PAGINA DE START". Aceata are la bază pagina de pornire de la Google peste care sunt construite diverse instrumente de comunicare specifice instituţiilor publice. Folosirea motorului de căutare de pe pagina de pornire va redirecţiona utilizatorul din domeniul paginadestart.com la pagina cu rezultate pusă la dispoziţie de Google, moment din care utilizatorul se va supune Termenilor şi Condiţiilor Google.  

PORTALUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
   "Portalul Administraţiei Publice" este denumirea secţiunii rezervată utilizatorilor înregistraţi ai Paginii de Start, care sunt exclusiv angajaţi ai instituţiilor publice sau reprezentanţi ale acestora. Accesul în Portalul Administraţiei Publice se face pe bază de user şi parolă. Înregistrarea unui utilizator nu este publică şi poate fi facută doar de administratorii desemnaţi în fiecare instituţie publică. Din Portalul Administraţiei Publice se poate actualiza site-ul instituţiei publice, comportamentul paginii de pornire aferente şi se poate gestiona întreaga arhivă de documente şi centralizatoare rezultate în urma activităţii utilizatotilor.

Utilizarea Serviciilor
   Nu utilizaţi în mod necorespunzător instrumentele puse la dispoziţie în cadrul interfeţelor de lucru. De exemplu, nu încercaţi să influenţaţi incărcarea paginilor sau să le accesaţi în alt mod decât prin apăsarea pe butoanele sau link-urile disponibile în fiecare pagină, respectând instrucţiunile aferente. Puteţi utiliza aplicaţiile Paginii de Start numai în conformitate cu legile în viguare, inclusiv conform legilor şi reglementărilor aplicabile pentru informaţiile pe care o instituţie publică este obligată să le publice sau le poate publica. Putem întrerupe, limita sau înceta furnizarea serviciilor către o instituţie sau către anumiţi utilizatori în cazul în care nu se respectă Termenii şi Condiţiile sau politicile noastre de Confidenţialitate ori în cazul în care sesizăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.
  Utilizarea serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul să utilizaţi conţinutul din cadrul serviciilor noastre, cu excepţia cazului în care obţineţi permisiunea din partea proprietarului conţinutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege. Prezenţii Termeni şi Condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul serviciilor. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu serviciile.
Serviciile noastre afişează şi conţinuturi care nu aparţin Paginii de Start. Responsabilitatea pentru aceste conţinuturi revine exclusiv entităţii care îl pune la dispoziţie - de regulă, ceilalţi utilizatori. Putem examina conţinutul pentru a stabili dacă este ilegal sau dacă încalcă politicile noastre şi putem elimina sau refuza să afişăm conţinutul despre care considerăm, în mod rezonabil, că încalcă politicile noastre ori legea. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat că examinăm fiecare conţinutpe care îl încărcaţi; prin urmare, nu presupuneţi că îl examinăm de fiecare dată. Însă de fiecare dată îl vom examina dacă există o sesizare din partea unui alt utilizator.
   În ceea ce priveşte utilizarea serviciilor de către dvs., putem să vă trimitem anunţuri privind serviciile, mesaje administrative sau alte informaţii. Puteţi renunţa la unele dintre aceste comunicări prin bifare corespunzătoare în profilul dvs.
   Unele dintre serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile. Nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.

Contul utilizatorului
   Pentru a utiliza serviciile din cadrul Portalului Administraţiei Publice, este necesar să aveţi creeat un cont. Portalul Administraţiei Publice nu se poate accesa printr-un alt cont de genurile FaceBook, Yahoo, etc. Un cont în portal vă poate fi atribuit doar de către un administrator din cadrul instituţiei publice care beneficiază de serviciile Paginii de Start. Dacă utilizaţi un Cont Pagina de Start atribuit de un administrator, se pot aplica Termeni şi Condiţii suplimentari stabiliţi local prin dispoziţii ale şefilor instituţiei.
   Pentru a vă proteja Contul Pagina de Start, păstrați parola confidențială. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul Contului Pagina de Start. Încercați să nu reutilizați parola Contului Pagina de Start şi în alte site-uri. Dacă aflați despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a Contului Pagina de Start, anunţaţi administratorul din instituţia dvs şi/sau administratorul portalului de la pagina sesizări.

Conţinutul în cadrul serviciilor

   Anumite servicii vă permit să încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dvs. respectiv a instituţiei publice pe care o reprezentaţi
   Când încărcați, trimiteți, stocați sau primiți conținut în cadrul serviciilor Pagina de Start sau prin intermediul acestora, acordați utilizatorilor care au acces la acele secţiuni (listă de utilizatori este disponibilă în fiecare secţiune) o licenţă globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, eventual reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate (cum ar fi cele rezultate din traduceri, adaptări sau alte modificări pe care le efectuăm pentru ca respectivul conținut să funcționeze mai bine în portal), comunicarea, publicarea, executarea publică, afișarea publică și distribuirea respectivului conținut. Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe au scopul limitat de operare, promovare și îmbunătățire a serviciilor, precum și de dezvoltare a unor servicii noi. Această licenţă rămâne în vigoare chiar dacă nu mai utilizaţi serviciile noastre. Anumite servicii vă pot oferi modalităţi de accesare şi de eliminare a conţinutului furnizat către respectivul Serviciu. De asemenea, anumite Servicii au Termeni şi condiţii sau setări care restrâng domeniul de utilizare al conţinutului trimis în cadrul respectivelor Servicii. Asigurați-vă că dețineți drepturile necesare pentru a ne acorda această licență pentru întregul conținut pe care îl trimiteți către Serviciile noastre.
   Sisteme automatizate ale Paginii de Start analizează anunite conținuturi ale utilizatorilor pentru a vă oferi funcții relevante de regăsire a lor în cuprinsul general sau pentru a creea referinţe şi pentru a-le ataşa conţinuturilor asemănătoare, cum ar fi rezultate personalizate de căutare, publicitate personalizată și tag-uri.. Analiza are loc când conținutul este trimis, primit sau stocat.
   Dacă aveți un cont Pagina de Start, este posibil să afișăm numele dvs, fotografia de profil (dacă aţi încărcat una) și acțiunile dvs. pe care le întreprindeți în cadrul Portalului Administraţiei Publice sau în cadrul aplicațiilor terțe cum ar fi site-urile oficiale ale instituţiilor dvs în care unele conţinuturi devin publice în acord cu setările dvs. Vom respecta alegerile pe care le faceți din profilul dvs. pentru a limita setările de distribuție sau de vizibilitate din contul Pagina de Start pe pagini publice. De exemplu, puteți configura setările, astfel încât numele și fotografia dvs. să nu apară ataşat unui conţinut. Dar această alegere nu elimină ataşarea datei în care conţinutul a fost încărcat sau actualizat şi id-ul utilizatorului care poate fi identificat doar de administratorul din instituţia respectivă.
   Puteţi afla mai multe informaţii despre modul în care Pagina de Sart utilizează şi stochează conţinutul în politica de confidenţialitate sau în Termenii şi condiţiile suplimentare pentru anumite servicii. Dacă trimiteţi feedback sau sugestii despre serviciile noastre, le putem utiliza pe acestea fără a avea nicio obligaţie faţă de dvs.


Despre programele software din cadrul serviciilor
   Când un anumit Serviciu necesită sau include programe software descărcabile, respectivul program software se poate actualiza automat pe dispozitivul (calculatorul) dvs. atunci când devine disponibilă o versiune sau o funcţie nouă. Anumite Servicii vă pot permite să vă configuraţi setările pentru actualizare automată.
   Pagina de Start vă oferă o licenţă personală, globală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programul software furnizat de Pagina de Start ca parte a Serviciilor. Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să vă bucuraţi de beneficiile Serviciilor, aşa cum sunt acestea furnizate de Pagina de Start, în modul permis de prezenţii Termeni şi condiţii. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi nicio parte a Serviciilor şi a programelor software incluse; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program software, cu excepţia cazurilor în care legislaţia nu permite aceste restricţionări sau a cazurilor în care aveţi permisiunea scrisă din partea noastră.
   Programele software open source sunt importante pentru noi. Unele dintre programele software utilizate în cadrul Serviciilor noastre pot fi oferite în baza unei licenţe open source pe care o vom pune la dispoziţia dvs. Licenţa open source poate include prevederi care prevalează în mod expres asupra unora dintre prezenţii Termeni şi condiţii.

Modificarea şi încetarea furnizării Serviciilor
   Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciile. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori funcţii; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unui Serviciu.
   Puteţi să renunţaţi oricând la utilizarea Serviciilor noastre, însă ne va părea rău să nu mai colaborăm cu dvs. De asemenea, Pagina de Start poate întrerupe furnizarea Serviciilor către dvs. sau poate adăuga ori stabili în orice moment noi limite pentru Serviciile respective.
   Considerăm că dvs, respectiv instituţia dvs. sunteţi proprietarul propriilor date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important. Dacă întrerupem furnizarea unui Serviciu, în situaţiile când acest lucru este posibil în mod rezonabil, vă vom notifica în prealabil în mod rezonabil şi vă vom oferi posibilitatea de a prelua informaţiile din cadrul respectivului Serviciu.

Garanţii şi declinarea responsabilităţii
   Furnizăm Serviciile la un nivel de aptitudine şi atenţie rezonabil din punct de vedere instituţional şi sperăm că vă va face plăcere să le utilizaţi şi că Serviciile nostre va ajuta instituţia dvs să fie mai eficientă. Dar, există anumite lucruri pe care nu le putem promite în legătură cu Serviciile.
   CU EXCEPŢIA PREVEDERILOR EXPLICITE DIN PREZENŢII TERMENI ŞI CONDIŢII SAU DIN TERMENII ŞI CONDIŢIILE SUPLIMENTARE CARE APAR ÎN CONTRACTELE SEMNATE ÎNTRE CIUŞCOIU WYTTER CORNELIUS DATE PFA ŞI INSTITUŢIA DVS, PAGINA DE START ŞI PARTENERII SĂI  NU FAC NICIO PROMISIUNE SPECIALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE. DE EXEMPLU, NU NE LUĂM NICIUN ANGAJAMENT CU PRIVIRE LA CONŢINUTUL DIN CADRUL SERVICIILOR, FUNCŢIA SPECIFICĂ DISPONIBILĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, FIABILITATEA, DISPONIBILITATEA ŞI CAPACITATEA ACESTORA DE A VĂ SATISFACE CERINŢELE. FURNIZĂM SERVICIILE „CA ATARE”.
   ANUMITE JURISDICŢII PREVĂD UNELE GARANŢII, CUM AR FI GARANŢIA IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. ÎN LIMITA PREVEDERILOR LEGALE, EXCLUDEM TOATE GARANŢIILE.

Răspunderea pentru Serviciile noastre
   ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, PAGINA DE SRART ŞI PARTENERII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDERILE DE PROFITURI, VENITURI SAU DATE, PENTRU PIERDERILE FINANCIARE SAU PENTRU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, SUBSECVENTE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE SAU AFECTAREA IMAGINII INSTITUŢIEI DVS SAU DVS PERSONAL ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A NOASTRĂ PENTRU ORICE RECLAMAŢIE ÎN BAZA ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII, INCLUSIV PENTRU TOATE GARANŢIILE IMPLICITE, SE LIMITEAZĂ LA SUMA CARE NE-AŢI PLĂTIT-O PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR PRIN CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎNTRE CIUŞCOIU WYTTER CORNELIUS DATE PFA ŞI INSTITUŢIA DVS SAU ALTE CLAUZE DIN ACESTE CONTRACTE. PAGINA DE START ŞI PARTENERII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIO PIERDERE SAU PAGUBĂ CARE NU POATE FI PREVĂZUTĂ ÎN MOD REZONABIL.

Despre prezenţii Termeni şi condiţii
   Putem să modificăm prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre. Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile. Atât pe această pagină, cât şi pagina principală a contului dvs din Pagina de Start vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţii. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor şi condiţiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare în termen de minimum paisprezece zile după postare. Totuşi, modificările aferente funcţiilor noi ale unui Serviciu şi cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările aduse Termenilor şi condiţiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeţi utilizarea Serviciului respectiv.
   În cazul unei discrepanţe între prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare, vor prevala Termenii şi condiţiile suplimentare.
   Prezenţii Termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre Pagina de Start, partenerii săi şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.
   Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).
   Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor şi condiţiilor.
În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenţii Termeni şi condiţii sau cu Serviciile, se va aplica legislaţia României. Toate pretenţiile rezultate din sau în legătură cu prezenţii Termeni şi condiţii sau cu Serviciile vor fi judecate exclusiv de instanţele româneşti.

Confidenţialitate

   Există numeroase moduri în care puteți utiliza serviciile noastre: pentru a căuta şi pentru a trimite informații, pentru comunicarea cu alte persoane sau pentru a crea conținut nou.   Când ne trimiteți informații, de exemplu, prin crearea unui cont în Pagina de Start, putem îmbunătăți și mai mult serviciile respective, pentru a vă afișa rezultate ale căutării și conţinuturi mai relevante, pentru a vă ajuta să intrați în legătură cu alţi utilizatori sau pentru a trimite date către alţi utilizatori mai rapid și mai simplu. Când utilizați serviciile, dorim să înțelegeți cum folosim informațiile și cum vă puteți proteja confidențialitatea.
   Politica noastră de confidenţialitate explică:

 • ce informaţii colectăm şi de ce le colectăm;
 • cum utilizăm respectivele informaţii;
 • opţiunile pe care le oferim, inclusiv modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile.

   Am încercat să simplificăm lucrurile cât mai mult posibil. Însă, dacă termenii ca, de exemplu, cookie-uri, adrese IP, etichete pixel și browsere nu vă sunt familiari, atunci citiți mai întâi despre acești termeni cheie cum sunt ei explicaţi de specialiştii de la Google. Confidențialitatea dvs. este importantă pentru Pagina de Start şi partenerii săi. Așadar, indiferent dacă sunteți un utilizator Pagina de Start nou sau vechi, vă rugăm să acordați timp pentru a cunoaște practicile noastre și, dacă aveți întrebări, sugestii sau sesizări, vă rugăm să ne trimiteţi un mesaj de aici.

Informaţiile pe care le colectăm

   Colectăm informații pentru a oferi servicii mai bune tuturor utilizatorilor noștri, respectiv instituţiilor publice pe care le reprezenaţi: de la informații de bază, cum ar fi date publice despre instituţia unde lucraţi, la aspecte mai complexe, ca de exemplu: care sunt documentele încărcate de-alungul timpului, jurnale şi statistici privind activitatea dvs pe Pagina de Start,.
   Colectăm informaţii în două moduri:

 • Informații pe care ni le oferiți. De exemplu, trebuie să creați un Cont Pagina de Start pentru a utiliza serviciile noastre. Când creați un cont, vă solicităm informații personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau alte detalii privind funcţia dvs în cadrul instituţiei pe care o reprezentaţi.
 • Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile. Putem colecta informații despre serviciile pe care le folosiți și despre modul în care le folosiți, cum ar fi atunci când accesați un site care utilizează serviciile noastre sau când interacţionaţi cu vizitatorii rezultatelor publicate de dvs în urma activităţii dvs în Pagina de Start şi în conformitate cu drepturile şi obligaţiile dvs contractuale din cadrul instituţiei pe care o reprezentaţi. Menţionăm că şefii dvs ierarhici, prin intermediul administratorilor desemnaţi local să gestioneze conturile dvs, pot folosi aceste informaţii în procesul de monitorizare a modului de îndeplinire a sarcinilor dvs de serviciu. Aceste informații includ:
  • Informații despre dispozitiv (calculator)

   Putem colecta informații despre dispozitiv cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului (calculatorul de pe care operaţi în Pagina de Start) și informații despre rețeaua fixă sau mobilă.

  • Informaţii de jurnal

   Când utilizaţi serviciile noastre sau vizualizaţi conţinutul furnizat de Pagina de Start, putem să colectăm automat şi să stocăm anumite informaţii în jurnalele de pe server. Acestea pot fi în parte consultate de utilizatorii obişnuiţi (de execuţie) şi în integralitatea lor (local - pentru instituţia respectivă) de către utilizatorii cu drepturi de administrare. Jurnalele pot include:

   • detalii despre modul în care aţi utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;
   • informaţii înregistrate în jurnalele de lucru, cum ar fi când aţi încărcat un document, când l-aţi modificat sau când l-aţi şters;
   • adresa IP furnizată de providerul dvs de internet ;
   • informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data şi ora solicitării dvs. şi adresa URL de referinţă;
   • cookie-uri care pot identifica în mod unic browserul dvs. sau contul dvs. din Pagina de Start.

  • Numere unice de aplicaţie

   Anumite servicii includ un număr unic de aplicaţie. Acest număr şi informaţiile despre instalare (de exemplu, tipul de sistem de operare şi numărul versiunii aplicaţiei) pot fi trimise la server-ul Pagina de Start atunci când instalaţi ori dezinstalaţi serviciul respectiv sau când acesta din urmă contactează periodic serverele noastre, de exemplu, pentru actualizările automate.

  • Stocarea la nivel local

   Putem colecta și stoca informații (inclusiv informații cu caracter personal) la nivel local pe calculatorul (dispozitivul) dvs. folosind mecanisme precum stocarea datelor de pe web prin browser (inclusiv HTML 5) și memoriile cache pentru datele aplicațiilor.

  • Cookie-urile şi identificatorii anonimi

   Pagina de Start și partenerii săi folosesc diverse tehnologii pentru a colecta și a stoca informații atunci când accesați un serviciu Pagina de Start. Acestea pot include trimiterea unuia sau mai multor cookie-uri sau identificatori anonimi pe dispozitiv (de regulă, calculatorul de pe care operaţi). De asemenea, folosim cookie-uri și identificatori anonimi atunci când interacționați cu serviciile Pagina de Start pe care le oferim partenerilor noștri, cum ar fi jurnale de accesare a anumitor conţinuturi care vă sunt adresate. De exemplu, dacă reprezentaţi o primărie, Instituţia Prefectului va avea cunoştinţă permanent despre când aţi primit şi aţi accesat o adresă trimisă de aceasta.

Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm

  Folosim informațiile pe care le colectăm din toate serviciile noastre pe de o parte pentru a oferi, a administra, a proteja și a îmbunătăți serviciile, pentru a dezvolta servicii noi și pe de altă parte pentru a proteja şi responsabiliza utilizatorii. De asemenea, folosim aceste informații pentru a vă oferi conținut personalizat, cum ar fi rezultate ale căutării sau stadii ale lucrărilor pe care le desfăşuraţi în portal şi pentru avertizări în diferite cazuri.
   Utilizăm obligatoriu numele şi prenumele pe care dvs îl furnizaţi în profilul Pagina de Start, în cadrul tuturor serviciilor pe care le oferim şi le afişăm în conturile celorlalţi utilizatori din cadrul instituţiei dvs. Utilizăm opţional (doar dacă bifaţi în acest sens) numele şi prenumele pe care îl furnizaţi în profilul Pagina de Start în cadrul tuturor serviciilor pe care le oferim şi le afişăm în conturile celorlalţi utilizatori din cadrul celorlalte instituţii. Totuşi, menţionăm că numele, prenumele şi funcţia dvs sunt afişate în conturile utilizatorilor din instituţia care în baza unor documente oficiale, semnate, ştampilate şi ataşate în pagina serviciului respectiv, solicită sau presupun acest lucru. De exemplu când Instituţia Prefectului solicită de la primării o situaţie, doar utilizatorii înregistraţi responsabili pentru acea situaţie din Instituţia Prefectului va vedea numele, prenumele şi funcţia de la utilizatorii tuturor primăriilor care au raportat situaţia. Pentru paginile publice, insă, de exemplu în site-urile afiliate la Pagina de Start, putem să înlocuim numele, prenumele şi funcţia ataşate conţinutului publicat de dvs, daca bifaţi acest lucru în profil, cu indicative pe care le pot recunoaşte doar administratorii din instituţia dvs..
   Când contactaţi administratorul general al Portalului Pagina de Start, putem să păstrăm o înregistrare a comunicării dvs. (mesajul trimis) pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care le-aţi putea întâmpina. Putem să utilizăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă informa despre serviciile noastre, cum ar fi anunţuri despre modificările sau îmbunătăţirile viitoare.
   Folosim informațiile colectate din cookie-uri și din alte tehnologii, cum ar fi etichetele pixel, pentru a îmbunătăți experiența de utilizare și calitatea globală a serviciilor. De exemplu, prin salvarea preferințelor de link-uri rapide, putem afişa portalul în pagina în care aţi rămas data trecută pentru a vă continua lucrarea. Când vă afișăm conţinuti personalizate, nu asociem niciun cookie și niciun identificator anonim cu categoriile cu caracter sensibil, cum ar fi cele bazate pe vârstă, nivelul studiilor, cnp, instituţii absolvite, apartenenţa la partide politice, etc. Datele cu caracter personal, altele decât nume, prenume, şi funcţia în cadrul instituţiei pe care o reprezentaţi, precum şi datele cu caracter personal ale altor persoane pe care le inseraţi în diferite situaţii pe care alte instituţii vi le solicită nu sunt prelucrate sau stocate de Pagina de Start, ci sunt destinate strict utilizatorilor din instituţiile care vi-le solicită şi sunt specificaţii clare în documente semnate, ştampilate şi ataşate în pagina în care serviciul respectiv este disponibil. De exemplu când Instituţia Prefectului solicită de la primării  date cu caracter personal ale consilierilor locali, formularele respective vor fi însoţite de adresa oficială prin care se solicită acest lucru, iar centralizatorul final ajunge la Instituţia Prefectului respectându-se legislaţia şi regulamentele specifice Instituţiei Prefectului, fără ca Pagina de Start să păstreze aceste informaţii pentru prelucrări ulterioare sau pentru furnizarea la terţe părţi.
   Pagina de Start prelucrează informaţii cu caracter personal pe servere proprii sau pe servere ale partenerilor (alte instituţii cu care instituţia dvs are încheiate convenţii de comunicare prin intermediul Paginii de Start). Însă pentru că între aceste servere şi calculatorul dvs, inerent mai intervin şi alte servere sau dispozitive pe care nu le putem controla nici noi şi nici dvs, de fiecare dată când veţi fi solicitaţi să introduceţi şi să transmiteţi date cu caracter personal, ale dvs sau ale altor persoane, prin intermediul formularelor electronice din Pagina de Start, veţi fi sfătuiţi în acel formular să consultaţi măsurile de securitate pe care trebuie să vi-le asiguraţi înainte de a da curs solicitării Vă vom cere, de asemenea, înainte de aplica formularul completat, să bifaţi că aţi consultat măsurile de securitate şi că le-aţi aplicat. Utilizatorul final care primeşte datele cu caracter personal se află permanent atât sub influienţa fişei postului, a angajamentelor sau declaraţiilor pe proprie răspundere specifice funcţiei sale în instituţia respective cât şi sub directa supravegere a şefilor ierarhici care au acces la jurnalele de activitate ale utilizatorilor locali.

Transparenţă şi posibilitatea de a alege

  Utilizatorii au nelămuriri diferite referitoare la confidenţialitate. Scopul nostru este să explicăm clar ce informaţii colectăm, astfel încât să puteţi lua decizii bine informate referitor la modul în care acestea sunt utilizate. De exemplu, aveţi posibilitatea:

 • să examinaţi şi să controlaţi anumite tipuri de informaţii asociate Contului dvs. Pagina de Start atât prin intermediul paginii cu profilul dvs cât şi prin paginile de setări ale serviciilor disponibile în portal;
 • să afișați și să editați preferințele privind conţinuturile care apar pe site-urile pe care le gestionaţi prin intermediul Paginii de Start, de exemplu, când să se şteargă automat anumite conţinuturi, ce utilizatori le-au modificat şi când. De asemenea, puteți renunța la anumite servicii sau puteţi restricţiona accesul doar pentru dvs.
 • să controlaţi către cine distribuiţi informaţiile şi să vedeţi cine le accesează;
 • să eliminaţi informaţii din numeroase servicii.

   Vă atenţionăm că nu puteți seta browserul să blocheze cookie-urile, asociate cu serviciile Pagina de Start sau alte aplicaţii specifice (de exemplu, javascript). Portalul va afişa imediat un mesaj că nu mai poate funcţiona şi că trebuie să reporniţi facilităţile.

Informaţiile pe care le distribuiţi sau le publicaţi

   Multe dintre serviciile noastre vă permit să trimiteți informații către alte alţi utilizatori înregistraţi sau să le plasaţi în pagini publice. Rețineți că atunci când trimiteți informații în mod public, acestea pot fi indexate de motoarele de căutare, de genul Google sau Yahoo. În cazul în care aţi retras anumite informaţii de la publicare, iar ele continuă să apară în rezultatele căutărilor sau în pagini care nu au legătură cu Pagina de Start, vă rugăm să apelaţi la administratorul Portalului Pagina de Start sau la administratorii paginilor web implicate.

Accesarea şi actualizarea datelor cu caracter personal
   Permanent aveţi acces la informațiile dvs. personale. Dacă informațiile respective sunt greșite, ne străduim să vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge definitiv, exceptând cazurile în care trebuie să păstrăm informațiile în acord cu convenţiile dintre diferite instituţii şi instituţia pe care o reprezentaţi în portal. Atunci când vă actualizați informațiile cu caracter personal, vă putem solicita să vă confirmați identitatea înainte să acționăm în baza solicitării respective, iar faptul că aţi operat în profilul dvs va fi menţionat în jurnalul de activităţi la care are acces administratorul din cadrul instituţiei dvs.
   Putem să respingem solicitările care se repetă în mod nerezonabil, care necesită un efort tehnic excesiv (de exemplu, dezvoltarea unui nou sistem sau modificarea fundamentală a unei practici existente), care periclitează confidențialitatea altor persoane sau care ar fi extrem de nepractice (de exemplu, solicitările referitoare la informațiile stocate în sisteme de backup).
   Atunci când putem furniza acces la informaţii şi la corectarea acestora, vom face acest lucru în mod gratuit, cu excepţia cazurilor în care ar fi necesar un efort excesiv. Scopul nostru este să furnizăm serviciile într-un mod în care informaţiile sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau rău intenţionate. De aceea, după ce ştergeţi informaţii din cadrul serviciilor, este posibil să nu ştergem imediat copiile reziduale de pe serverele noastre active şi să nu eliminăm informaţiile din sistemele noastre de rezervă. Pentru a şsterge imediat şi definitiv o astfel de înregistrare din servere, trebuie să vă adresaţi în scris administratorului Portalului Pagina de Start.

Informaţiile pe care le distribuim
   Trimitem informațiile dvs personale sau ale persoanelor pe care le reprezentaţi către alte instituţii doar în situațiile de mai jos:

 • Cu consimţământul dvs.

   Distribuim informaţii cu caracter personal către alţi utilizatori înregistraţi în Pagina de Start doar când solicitaţi acest lucru şi avem consimţământul dvs. în acest sens, prin formularele electronice specifice.

 • Cu consimţământul instituţiei dvs.

   Distribuim informaţii cu caracter personal către alţi utilizatori înregistraţi în Pagina de Start doar când şefii dvs ierarhici solicită acest lucru şi avem consimţământul acestora în acest sens, prin formularele electronice specifice.

   Distribuim informaţii cu caracter personal către utilizatorii cu drepturi de administrare sau monitorizare din cadrul instituţiei dvs sau din cadrul instituţiilor cu care instituţia dvs are acorduri încheiate în acest sens. Contul dvs. din Pagina de Start este gestionat/monitorizat de cel puţin un alt utilizator înregistrat din cadrul instituţiei dvs care are drepturi de administrare, de cel puţin un alt utilizator înregistrat care are drepturi de administrare din cadrul unei alte instituţii cu care instituţia dvs are convenţii încheiate în acest sens. Aceşti administratori au acces oricând (dar consultarea acestor date sunt înregistrate de asemenea în jurnale de activităţi):

  • să vizualizeze statisticile referitoare la contul dvs., cum ar fi cele legate de aplicaţiile pe care le instalaţi sau utilizaţi;
  • să reseteze parola contului dvs.;
  • să suspende sau să anuleze accesul dvs. la cont;
  • să acceseze sau să păstreze informaţiile stocate ca parte a contului dvs.;
  • să primească informații despre contul dvs. pentru a îndeplini cerințele legislative aplicabile, reglementările în vigoare,procedurile legale sau solicitările guvernamentale executorii;
  • să vă restricţioneze posibilitatea de a şterge sau de a edita informaţiile ori setările de confidenţialitate.
  • să vă permită sau restricţioneze accesul la anumite Servicii

   Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi procedurile, dispoziţiile sau regulamentul de ordine interioară din cadrul instituţiei dvs.
   Mai există posibilitatea de a transmite informaţii cu caracter personal din motive legale. Putem distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara convenţiilor Pagina de Start în cazul în care considerăm cu bună credinţă că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil pentru:

  • respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a procedurilor legale sau a solicitărilor guvernamentale executorii;
  • punerea în aplicare a Termenilor şi condiţiilor în vigoare, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora;
  • detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;
  • protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei portalului, a utilizatorilor noştri sau a vizitatorilor, aşa cum permite legea.

   Nu trimitem  în mod public sau privat către alţi terţi din motive comerciale sau altele decât comerciale, niciun fel de date cu caracter personal. Chiar şi informaţiile publice, dacă ne sunt solicitate de către terţi, îi vom îndruma să le colecteze din paginile în care utilizatorii noştrii le-au publicat.
   Întrucât scopul şi obiectivele portalului Pagina de Start sunt strict instituţionale (nu există utilizatori înregistraţi care să nu fie acreditaţi de o instituţie publică şi să reprezinte interesele acelei instituţii), toate transferurile de informaţii (publice sau confidenţiale) au la baza convenţii, contracte, alte documente oficiale semnate între instituţii sau între instituţii şi reprezentanţii Pagina de Start.

Securitatea informaţiilor

   Depunem eforturi pentru a proteja Portalul Pagina de Start şi utilizatorii noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem. În special:

 • criptăm serviciile care procesează date cu caracter personal utilizând SSL;
 • solicităm coduri captcha când parola este introdusă greşit de trei ori la rând şi chiar blocăm accesul dacă de greşeşte de mai multe ori la rând;
 • sunteţi anunţaţi în contul dvs despre cine şi când un alt utilizator accesează profilul dvs sau conţinuturile pe care le gestionaţi;
 • ne revizuim practicile de colectare, stocare şi de prelucrare a informaţiilor, inclusiv măsurile de securitate fizice, pentru a oferi protecţie împotriva accesului neautorizat la sisteme;
 • restricţionăm accesul la informaţiile cu caracter personal, oferindu-l numai angajaţilor care sunt îndreptăţiţi să gestioneze respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele instituţiilor pe care le reprezintă şi cu care instituţia dvs are încheiate acorduri sau care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere sau cărora li se poate desface contractul dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii.

Când se aplică Politica de confidențialitate

   Politica de confidenţialitate a Paginii de Start şi a Portalului Administraţiei Publice se aplică tuturor serviciilor oferite în cadrul domeniului paginadestart.com şi de afiliaţii săi, inclusiv serviciilor oferite pe alte pagini de internet (cum ar fi site-urilor administrate prin intermediul Paginii de Start), dar nu şi serviciilor care au politici de confidenţialitate separate, care nu încorporează prezenta Politică de confidenţialitate sau regulamente de ordine interioară, proceduri, dispoziţii care guvernează anumite activităţi şi responsabilităţi locale pentru angajaţiii instituţiilor.

Conformitatea și cooperarea cu autoritățile de reglementare
   Examinăm în mod regulat propria conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate. De asemenea, aderăm la mai multe cadre de autoreglementare. Când primim reclamaţii oficiale scrise, pentru confirmare, contactăm persoana care a formulat reclamaţia respectivă. Colaborăm cu autorităţile de reglementare corespunzătoare, inclusiv cu autorităţile locale pentru protecţia datelor, pentru a soluţiona orice reclamaţii referitoare la transferul datelor cu caracter personal şi pe care nu le putem soluţiona direct cu utilizatorii noştri.

Modificările
   Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dvs. în baza acestei Politici de confidenţialitate nu vor fi diminuate fără consimţământul dvs. explicit.    Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe această pagină şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare cu o mai mare vizibilitate (inclusiv, în cazul anumitor servicii, o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate). De asemenea, vom păstra în arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de confidenţialitate, astfel încât să le puteţi consulta oricând.

                         Pagina de Start, 10 august 2014

• Înregistrare      • Prefectura Tulcea      • Pagina de Start   

 
© paginadestart - 2014 - toate drepturile rezervate