Valabil pentru fiecare categorie de documente:
   -documentele de publicat pe internet nu trebuiesc semnate sau stampilate;
   -primim materiale in orice format (hartie, pdf, doc, jpg), chiar dbf sau cdx - preferate de UAT-uri in multe cazuri - asa cum reies direct din programele de contabilitate, fara alte transformari;
  -lunar trimitem o informare despre materialele publicate;
  -suport tehnic continuu si instruiri la cerere;

Asigurarea aplicarii Legii 273/2006 - OUG 63/2010

   • Se stabileste o persoana de contact in cadrul UAT-ului - de regula, din serviciul contabilitate;
   • Periodic sau ori de cate ori este nevoie, reamintim persoanei de contact despre datele sau informatiile care urmeaza sa fie postate pe site-ul oficial al UAT. Unele informatii sunt lunare, altele trimestriale sau anuale. Exista insa si situatii neperiodice (de ex: comunicari de la Directia Judeteana ale Finantelor Publice sau alte obligatii contractuale - proiecte europene, etc) in care persoana de contact va trebui sa ne solicite;
   • Persoana de contact ne va trimite materialele pe calea cea mai la indemana: e-mail, fax, posta, curier - cand se aduc documente la Institutia Prefectului - Judetul Tulcea, chiar telefonic daca informatiile sunt mai restranse;
   • Prelucram materialele (editare data, titlu, etc, scanare, comprimare transformare pdf sau alt format);
   • De restul ne ocupam numai noi. Prelucram materialele (editare data, titlu, etc, scanare, comprimare, transformare pdf sau alt format) si le incarcam astfel incat sa fie usor de descoperit atat pe site-ul oficial cat si pe site-ul MAI conform OUG 63/2010

urmatoarea categorie
 
Publicari legea 273/2006...
Publicari legea 215/2001...
Publicari legea 176/2010...
Publicari legea 157/2010...
Oferta pentru primariiincarcare doc pe Pagina de Start

incarcare doc pe site-ul MAI