Hotărâri ale consiliului local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Postat de
Data postării
1 H O T Â R Ă R E A nr. 1 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tasente Gheorghe 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
2 H O T A R A R E A nr.2 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
3 H O T A R Â R E A nr 3 cu privire la aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local executate de beneficiarii de venit minim garantat 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
4 H O T A R A R E A nr. 4 privind aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata de interes local, cu asociat unic comuna Baia , prin Consiliul Local al comunei Baia 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
5 H O T Ã R  R E A nr. 5 privind însusirea Acordului de cooperare pentru infiintarea, organizarea si exercitarea actiunilor si activitãtilor privind Serviciului Public Comunitar Local de Evidentã a Persoanelor al comunei BAIA ,prin care se asigurã satisfacerea nevoilor de utilitate si interes p 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
6 H O T A R Â R E A nr. 6 cu privire la aprobarea - Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2012-2013 pe reteaua de drumuri comunale si stradale din comuna Baia ,judetul Tulcea- 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
7 H O T Ă R Â R E A nr. 7 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - infiintare unitate de depozitare cereale si fabrica de nutreturi combinate -, comuna Baia, judetul Tulcea 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
8 H O T A R A R E A nr. 8 cu privire la initierea vânzarii unor terenuri din domeniul privat al comunei BAIA 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
9 H O T Ă R Â R E A nr. 9 cu privire la atribuirea fam. Iftim Cornelia si Valentin , domiciliati în comuna Baia, str. Republicii , nr.109,bl.1/32,sc.1,et.3,ap11, judeţul Tulcea , a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, pentru construirea unei loc 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
10 H O T Ã R  R E A nr. 10 cu privire la atribuirea fam Botezatu George-Petru si Emanuela , domiciliata în comuna Baia, str.1 Decembrie , nr.35, judeþul Tulcea , a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, pentru construirea unei locuinte 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
11 H O T Ă R Â R E A nr. 11 cu privire la atribuirea dlui Visan Gabriel Dumitru , domiciliat în comuna Baia, str. Republicii , nr.14,bl. Turn , ap 2, judeţul Tulcea , a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, pentru construirea unei locuinte 2013 1 portal admin 136381680021-03-2013
12 H O T A R Â R E A nr. 12 cu privire la aprobarea -retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2013-2014- 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
13 H O T A R Â R E A nr.13 cu privire la stabilirea numarului si a cuntumului burselor ce se vor acorda in anul scolar 2012- 2013 elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Baia,judetul Tulcea 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
14 H O T Ă R Â R E A nr. 14 cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Baia ,Judetul Tulcea 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
15 HOTÃRÂREA nr. 15 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2013 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
16 H O T Ă R Â R E A nr. 16 cu privire la initierea scoaterii la licitatie publică in vederea concesionarii prin licitatie publică a unui teren in suprafata de 0,5 ha din domeniul privat al comunei Baia, situat in extravilanul localităţii Baia, T 116 teren neproductiv 1010/30 judeţul Tulcea, pen 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
17 H O T Ă R A R E A nr. 18 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna februarie 2013 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
18 H O T Ă R Â R E A nr. 19 cu privire la atribuirea fam. Mărăcine Georgeta Aurelia si Ionuţ , domiciliaţi în comuna Baia, str. Daciei , nr.5, judeţul Tulcea , a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
19 H O T Ă R Â R E A nr. 20 cu privire la atribuirea dlui Pilă Laurenţiu-Mihai , domiciliat în comuna Baia, str. Înfundată , nr.4, judeţul Tulcea , a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
20 H O T Ă R Â R E A nr. 21 cu privire la atribuirea dlui Popaene Jean-Răzvan , domiciliat în comuna Baia, str. Brăiliţei , nr.10, judeţul Tulcea , a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
21 H O T Ã R  R E A nr. 22 cu privire la atribuirea drei Poeanã Mãdãlina , domiciliatã în comuna Baia, str. Pompierilor, nr.3, judeþul Tulcea , a unui lot in suprafaþã de 300 mp, in folosinþã gratuitã pe durata existenþei construcþiei, pentru construirea unei locuinþe 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
22 H O T A R Ă R E A nr. 23 cu privire la incetarea activitatii Serviciului Public Goscom Baia,din subordinea Consiliului local Baia si preluarea activului si pasivului detinut, de catre SC GOSCOM BAIA SRL 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
23 H O T Ă R A R E A nr. 17 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna ianuarie 2013 2013 2 portal admin 136381680021-03-2013
24 H O T Ă R Â R E A nr. 30 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul I al anului 2013, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
25 H O T Ă R Â R E A nr.31 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSCOM BAIA SRL pentru anul 2013 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
26 H O T Ă R Â R E A nr. 32 privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătii de audit public intern 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
27 H O T Ă R Â R E A nr. 33 privind acordarea -diplomei de aur- si a unui ajutor in valoare neta de 400 lei, din bugetul local pe anul 2013, cuplurilor din comuna Baia, care au împlinit cel putin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
28 H O T Ă R Â R E A nr. 34 privind acordarea unei diplomei şi a unui ajutor in valoare netă de 200 lei din bugetul local ,pe anul 2013, persoanelor care au împlinit vârsta de cel putin 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia,judeţul Tulcea 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
29 H O T Ă R Â R E A nr. 35 de modificarea si completare a HCL nr.4/23.01.2013 privind -aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata de interes local ,cu asociat unic comuna Baia,prin Consiliu local Baia- 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
30 H O T Ă R Â R E A nr. 36 privind -aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din comuna Baia,prin atribuire directa societatii comerciale S.C. GOSCOM Baia S.R.L 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
31 H O T Ă R A R E A nr. 37 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna martie 2013 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
32 H O T Ă R A R E A nr. 38 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna aprilie 2013 2013 4 portal admin 136891080019-05-2013
33 H O T Ă R Â R E A Nr. 24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2013 3 portal admin 136891080019-05-2013
34 H O T Ă R Â R E A nr. 25 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2013 2013 3 portal admin 136891080019-05-2013
35 HOTĂRÂREA nr. 26 cu privire la aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de executie pentru anul 2012, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2013 3 portal admin 136891080019-05-2013
36 H O T Ă R Â R E A nr. 27 cu privire la aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie financiara in valoare de 1.736.199,30 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M( F.N.G.C.I.M.M SA IFN )in vederea finantarii obiectivului - Modernizare drumuri agricole de exploatatie, C 2013 3 portal admin 136891080019-05-2013
37 H O T Ă R Â R E A nr. 28 privind stabilire termen de valabilitate a planurilor urbanistice zonale 2013 3 portal admin 136891080019-05-2013
38 H O T Ă R Â R E A nr. 29 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul -construire parc turbine eoliene Baia-, 2013 3 portal admin 136891080019-05-2013
39 H O T Ă R Â R E A Nr.43 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2013 6 portal admin 137262600001-07-2013
40 H O T Ă R Â R E A nr. 44 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - construire parc eolian,amenajare drumuri de acces existente ,drumuri noi in parc, racord electric la SEN si statie de transformare -, sat Caugagia, comuna Baia, judetul Tulcea 2013 6 portal admin 137262600001-07-2013
41 H O T Ă R Â R E A nr. 45 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterana a cablurilor electrice de racordare intre turbinele eoliene si SEN , dezvoltat de SC EOL INDUSTRIES SRL 2013 6 portal admin 137262600001-07-2013
42 H O T Ă R Â R E A nr. 46 cu privire la aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea vânzarii a unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia,judetul Tulcea, aprobarea caietelor de sarcini, preţ pornire la licitaţie 2013 6 portal admin 137262600001-07-2013
43 A N E X A la HCL. nr 46 /21 .06.2013 2013 6 portal admin 137262600001-07-2013
44 H O T Ă R Â R E A nr. 39 privind aprobarea proiectului -"SIERA1 - Implementarea la nivelul judetului Tulcea a Sistemului informatic Integrat: Registrul Agricol Electronic 2013 5 portal admin 137262600001-07-2013
45 H O T Ă R A R E A nr. 40 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile, pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia, pentru luna mai 2013 2013 5 portal admin 137262600001-07-2013
46 H O T Ă R Â R E A nr. 41 cu privire la atribuirea drei Rusalis Alexandra-Sorina, domiciliată în comuna Baia, str. Brăiliţei , nr.9, judeţul Tulcea , a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2013 5 portal admin 137262600001-07-2013
47 H O T Ă R Â R E A nr. 42 cu privire la atribuirea dlui Ifrim Petrisor si dnei Anghel Cornelia , domiciliati în comuna Baia, str. Romana , nr.45, judeţul Tulcea , a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2013 5 portal admin 137262600001-07-2013
48 H O T Ă R Â R E A nr. 47 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul II al anului 2013, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
49 HOTĂRÂREA nr. 48 cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2013 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
50 H O T Ă R Â R E A nr.49 privind aprobarea structurii funcţionale -ştatului de funcţii ,organigrama si numărul de personal din cadrul Primăriei comunei Baia , judeţul Tulcea 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
51 H O T Ă R Â R E A nr.50 cu privire la modificarea prevederilor contractului de concesiune nr. 2792/29.05.2007 si a contractului de asociere nr.8363/30.11.2007 incheiat intre Consiliul local al comunei Baia si SC Blue Planet Investments SRL 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
52 H O T Ă R Â R E A nr. 51 cu privire la însuşirea numirii dirigintelui de şantier-PF ALBULESEI DUMITRU , la executarea lucrării - modernizare drumuri agricole de exploataţie ,comuna Baia , judeţul Tulcea- 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
53 H O T Ă R Â R E A nr. 52 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - Centrala electrica fotovoltaica Baia 6-, comuna Baia, judetul Tulcea 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
54 HOTĂRÂREA nr. 53 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2013 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
55 H O T Ă R Â R E A nr. 54 cu privire la scoaterea la licitatie publică, aprobarea studiului de oportunitate ,caietului de sarcini, documentaţiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publică a două terenuri din domeniul privat al comunei Baia, situate in intravilanul si extravil 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
56 H O T Ă R Â R E A nr. 55 privind stabilirea datei la care va fi organizata si sarbatorita -Ziua comunei BAIA , judetul Tulcea- 2013 10 portal admin 138109320007-10-2013
57 H O T Ă R Â R E A Nr . 56 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
58 H O T Ă R Â R E A nr. 57 privind aprobarea trecerii imobilului -Cămin cultural si teren aferent- din localitatea Caugagia, situat pe strada Republicii,nr. 14, din patrimoniul public al comunei Baia în patrimoniul privat al comunei Baia şi transmiterea în folosinţă gratuită Companiei NaÅ 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
59 H O T Ă R Â R E A nr. 58 privind aprobarea trecerii imobilului -Cămin cultural si teren aferent- din localitatea Camena, situat pe strada Republicii,nr. 18, din patrimoniul public al comunei Baia în patrimoniul privat al comunei Baia şi transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţi 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
60 H O T Ă R Â R E A nr. 59 privind aprobarea trecerii imobilului -Cămin cultural si teren aferent- din localitatea Ceamurlia de Sus , situat pe strada Republicii,nr. 30 , din patrimoniul public al comunei Baia în patrimoniul privat al comunei Baia şi transmiterea în folosinţă gratuită Com 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
61 H O T Ă R Â R E A nr. 60 privind aprobarea trecerii imobilului -Cămin cultural si teren aferent- din localitatea Panduru , situat pe strada Republicii,nr. 21 , din patrimoniul public al comunei Baia în patrimoniul privat al comunei Baia şi transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Na 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
62 H O T Ă R Â R E A nr. 61 privind aprobarea listei cu bunuri din domeniul privat al comunei Baia,judetul Tulcea 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
63 H O T Ă R Â R E A nr 62 privind realizarea obiectivului -Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului cultural din localitatea Caugagia ,comuna Baia, judeţul Tulcea- 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
64 H O T Ă R Â R E A nr. 63 privind realizarea obiectivului -Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului cultural din localitatea Camena ,comuna Baia, judeţul Tulcea- 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
65 H O T Ă R Â R E A nr. 64 privind realizarea obiectivului -Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului cultural din localitatea Ceamurlia de Sus ,comuna Baia, judeţul Tulcea- 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
66 H O T Ă R Â R E A nr. 65 privind realizarea obiectivului -Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului cultural din localitatea Panduru ,comuna Baia, judeţul Tulcea- 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
67 H O T Ă R Â R E A nr. 66 cu privire la aprobarea contractarii unui imprumut bancar in suma de 300.000 lei pentru asigurarea resurselor de finanţare a investiţiei -modernizare drumuri agricole de exploatatie comuna Baia,judetul Tulcea- 2013 10 portal admin 138195720017-10-2013
68 H O T Ă R Â R E A nr. 67 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul III al anului 2013, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2013 11 portal admin 138420720012-11-2013
69 H O T Ă R Â R E A nr. 68 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2013 2013 11 portal admin 138420720012-11-2013
70 H O T Ă R Â R E A nr. 69 cu privire la aprobarea contractarii unui imprumut bancar in suma de 170.000 lei pentru asigurarea resurselor de finanţare a investiţiei -modernizare drumuri agricole de exploatatie comuna Baia,judetul Tulcea- 2013 11 portal admin 138420720012-11-2013
71 H O T Ă R Â R E A nr. 71 cu privire la atribuirea dlui Mirea Nicolae-Marian, domiciliat în comuna Baia, str. Nicolae Titulescu, nr.6, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2013 11 portal admin 138420720012-11-2013
72 H O T Ă R Â R E A nr.72 cu privire la atribuirea dlui Simion Florentin, domiciliat în comuna Baia, str. Rampei, nr.16A, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2013 11 portal admin 138420720012-11-2013
73 H O T Ă R Â R E A nr. 73 cu privire la atribuirea dlui Bărăgan Cristian-Marin, domiciliat în comuna Baia, str. 1 Decembrie, nr.77, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2013 11 portal admin 138420720012-11-2013
74 H O T Ă R Â R E A nr.74 cu privire la aprobarea - Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2013-2014 pe reteaua de drumuri comunale si stradale din comuna Baia ,judetul Tulcea- 2013 11 portal admin 138420720012-11-2013
75 H O T Ă R Â R E A nr. 70 cu privire la aprobarea -regulamentului de aprobare a condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Baia, în vederea instalării ,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a element 2013 11 portal admin 138420720012-11-2013
76 H O T Ă R Â R E A nr. 75 privind modificarea si completarea(actualizarea)inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Tulcea 2013 11 portal admin 138498480021-11-2013
77 H O T Ă R A R E A nr.76 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna septembrie 2013 2013 11 portal admin 138498480021-11-2013
78 H O T Ă R A R E A nr.77 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna octombrie 2013 2013 11 portal admin 138498480021-11-2013
79 H O T Ă R Â R E A nr. 78 cu privire la asigurarea accesului public in mod gratuit la obiectivul de investiţii -modernizare drumuri agricole de exploatatie comuna Baia,judetul Tulcea- realizat prin masura 125 a 2013 11 portal admin 138498480021-11-2013
80 HOTĂRÂREA nr. 79 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul IV al anului 2013, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2013 12 portal admin 138939120011-01-2014
81 HOTĂRÂREA nr. 80 cu privire la rectificarea Bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2013 2013 12 portal admin 138939120011-01-2014
82 H O T Ă R Â R E A nr. 81 cu privire la achizitionarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare 2013 12 portal admin 138939120011-01-2014
83 H O T Ă R Â R E A nr. 82 cu privire la acordul pentru utilizarea drumurilor de exploatare De 627,De 538,De 649/1,De 649,a drumului stradal Ds 19/1 in vederea realizarii accesului la parcul fotovoltaic dezvoltat de SC IWC WP RO1 SRL 2013 12 portal admin 138939120011-01-2014
84 H O T Ă R Â R E A nr. 83 privind aprobarea structurii funcţionale -ştatului de funcţii ,organigrama si numărul de personal din cadrul Primăriei comunei Baia , judeţul Tulcea 2013 12 portal admin 138939120011-01-2014
85 H O T Ă R Â R E A nr. 84 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - Constructia unui parc fotoelectric -, comuna Baia, judetul Tulcea, dezvoltat de SC IWC WP RO1 SRL- 2013 12 portal admin 138939120011-01-2014
86 H O T Ă R Â R E A Nr . 1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2014 1 portal admin 138939120011-01-2014
87 H O T A R A R E A nr. 2 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2014 2014 1 portal admin 138939120011-01-2014
88 H O T Ă R Â R E A nr. 3 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2014 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
89 H O T Ă R Â R E A nr. 4 cu privire la aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Conturilor de executie pentru anul 2013, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
90 H O T Ă R Â R E A nr. 5 cu privire la aprobarea -retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2014-2015- 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
91 H O T Ă R Â R E A nr. 6 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna decembrie 2013 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
92 H O T Ă R Â R E A nr. 7 cu privire la prelungirea valabilităţii contractului de închiriere nr. 1/28.10.2003 pentru suprafaţa de 225 mp teren extravilan din domeniul public al comunei Baia , situat în T 63, parcela 626 ,încheiat între comuna Baia şi SC VODAFONE ROMANIA SA 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
93 H O T Ă R Â R E A nr. 8 privind însuşirea limitelor hotarului UAT Baia si recunoaşterea proceselor verbale de delimitare între; UAT Baia- UAT Stejaru, UAT Baia- UAT Beidaud; UAT Baia- UAT Ceamurlia de Jos; UAT Baia- UAT Fantanele;UAT Baia-UAT Slava Cercheza;UAT Baia-UAT Ciucurova, 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
94 H O T Ă R Â R E A nr. 9 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterana si supraterana a cablurilor electrice de racordare intre parcul fotovoltaic dezvoltat de SC SUNLIGHT RANCH SRL si SEN , pe durata exi 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
95 H O T Ă R Â R E A nr. 10 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
96 H O T Ă R Â R E A nr. 11 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările ,pentru personalul didactic 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
97 H O T Ă R Â R E A nr. 12 cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local executate de beneficiarii de venit minim garantat 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
98 H O T Ă R Â R E A nr. 13 cu privire la atribuirea fam. Ilie Ionuţ şi Alina, domiciliată în comuna Baia, str. Republicii, nr.107,bl.1/40,sc.2,et 4,ap.40, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei l 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
99 H O T Ă R Â R E A nr. 14 cu privire la atribuirea dlui Cristoiu Florea şi dnei Bordean Giorgiana-Alexandra , domiciliaţi în comuna Baia, str. 1 Decembrie, nr.91, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construire 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
100 H O T Ă R Â R E A nr. 15 cu privire la atribuirea dnei Bujoreanu Valentina-Cătălina , domiciliată în comuna Baia, str.Daciei ,nr. 14, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2014 2 portal admin 139215600012-02-2014
101 H O T Ă R Â R E A nr. 16 privind aprobarea -regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Baia,judeţul Tulcea- 2014 3 portal admin 139492080016-03-2014
102 H O T Ă R Â R E A nr. 17 privind aprobarea - planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Baia, judetul Tulcea, pentru anul 2014- 2014 3 portal admin 139492080016-03-2014
103 H O T Ă R Â R E A nr. 18 privind aprobarea -organizarii şi înzestrării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Baia, judeţul Tulcea- 2014 3 portal admin 139492080016-03-2014
104 H O T Ă R Â R E A nr. 19 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterana si supraterana a cablurilor electrice de racordare intre parcul fotovoltaic dezvoltat de SC SUNLIGHT RANCH SRL si SEN , pe durata ex 2014 3 portal admin 139492080016-03-2014
105 H O T Ă R Â R E A nr. 20 cu privire la modificarea art.2 din HCL nr.44/21.06.2013 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - construire parc eolian,amenajare drumuri de acces existente ,drumuri noi in parc, racord electric la SEN si statie de transformare - dezvoltat de SC EOL IN 2014 3 portal admin 139492080016-03-2014
106 H O T A R A R E A nr. 21 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSCOM BAIA SRL pentru anul 2014 2014 5 portal admin 140105160026-05-2014
107 H O T Ă R Â R E A nr. 22 cu privire la achizitionarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare 2014 5 portal admin 140105160026-05-2014
108 H O T Ă R Â R E A nr.23 cu privire la atribuirea dnei Mocleasa Anisoara , domiciliată în comuna Baia, str.Heracleea ,nr.31, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2014 5 portal admin 140105160026-05-2014
109 H O T Ă R Â R E A Nr . 24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2014 5 portal admin 140105160026-05-2014
110 H O T A R A R E A nr. 26 cu privire la acordarea unui ajutor in valoare netă de 200 lei, din bugetul local ,pe anul 2014 , persoanelor care au vârsta de 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia,judeţul Tulcea 2014 5 portal admin 140105160026-05-2014
111 H O T Ă R Â R E A nr. 27 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.33/11.05.2011 privind aprobarea arendarii islazului comunal al localitatii Ceamurlia de Sus ,in suprafata de 894,2 ha 2014 5 portal admin 140105160026-05-2014
112 H O T Ă R Â R E A nr 29/1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 21,INTERSECTIE DN 22D-CAMENA,KM 0+600-3+100- 2014 5 portal admin 140105160026-05-2014
113 H O T Ă R Â R E A nr. 25 cu privire la acordarea unui ajutor in valoare neta de 400 lei, din bugetul local ,pe anul 2014,cuplurilor din comuna Baia, care au 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 2014 5 portal admin 140105160026-05-2014
114 H O T Ă R Â R E A nr. 30 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 77, Baia-Panduru ,KM 0+005-5+000- 2014 5 portal admin 140373000026-06-2014
115 H O T A R A R E A nr. 31 privind aprobarea structurii funcţionale -ştatului de funcţii ,organigrama si numărul de personal din cadrul Primăriei comunei Baia , judeţul Tulcea 2014 5 portal admin 140373000026-06-2014
116 H O T Ă R Â R E A nr.32 cu privire la initierea vânzarii unor terenuri din domeniul privat al comunei BAIA 2014 5 portal admin 140373000026-06-2014
117 H O T Ă R Â R E A nr. 33 cu privire la aprobarea scoaterii la licitatie publica, caiet de sarcini, preţ pornire la licitaţie în vederea vânzarii unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia, judeţul Tulcea 2014 5 portal admin 140373000026-06-2014
118 H O T Ă R Â R E A nr. 34 cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2014 2014 5 portal admin 140373000026-06-2014
119 H O T Ă R Â R E A nr. 35 cu privire la aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, al SC GOSCOM BAIA SRL , judeţul Tulcea 2014 5 portal admin 140373000026-06-2014
120 H O T Ă R Â R E A 36 privind participarea Comunei Baia,judetul Tulcea ca membru al Grupului de Acţiune Locală Histria-Razim-Hamangia 2014 5 portal admin 140373000026-06-2014
121 H O T Ă R Â R E A Nr . 37 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
122 H O T Ă R Â R E A nr. 38 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul II al anului 2014, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
123 H O T Ă R Â R E A nr. 39 privind modificarea si completarea Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Baia nr. 36/24.04.2013,Contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă si canalizare a comunei Baia 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
124 H O T Ă R Â R E A nr. 40 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al comunei Baia,judetul Tulcea 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
125 H O T Ă R Â R E A nr. 42 cu privire la instituirea taxei de inchiriere pe ora a terenului de joc din cadrul salii de sport a comunei Baia,judetul Tulcea 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
126 H O T Ă R Â R E A nr. 41 cu privire la modificarea si completarea art.2 din HCL nr.28/25.04.2014 cu privire la transmiterea, în folosinţă gratuită, a terenului pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în suprafaţă de 6300 mp, situat în str. Republicii ,nr. 58 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
127 H O T Ă R Â R E A nr.43 cu privire la instituirea taxei de inchiriere pe zi a spatiilor din piata agroalimentara a comunei Baia,judetul Tulcea 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
128 H O T A R A R E A nr. 45 privind aderarea Comunei Baia,judetul Tulcea prin Consiliul local Baia, la -Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara-ITI Delta Dunarii-Tulcea 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
129 H O T Ă R Â R E A nr. 44 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - construire ferma agrozootehnica- comuna Baia, judetul Tulcea 2014 8 portal admin 140882760024-08-2014
130 H O T Ă R Â R E A nr. 46 cu privire la rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2014 2014 8 portal admin 140900040026-08-2014
131 H O T Ă R Â R E A nr. 47 cu privire la atribuirea dlui Bădoiu Bogdan Mihai si dnei Cornescu Alina Iuliana, domiciliati în comuna Baia, str. Pietei, nr.6, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei lo 2014 8 portal admin 140900040026-08-2014
132 H O T Ă R Â R E A nr. 48 cu privire la atribuirea dlui Ifrim Petrisor si dnei Anghel Cornelia , domiciliati în comuna Baia, str. Romana , nr.45 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2014 8 portal admin 140900040026-08-2014
133 H O T Ă R Â R E A nr. 49 cu privire la atribuirea dlui Burtea Dumitru-Bogdan , domiciliat în comuna Baia, str.Grivitei, nr.9, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2014 8 portal admin 140900040026-08-2014
134 H O T Ă R Â R E A nr. 50 cu privire la atribuirea dnei Bădoiu Maria , domiciliata în comuna Baia, str.Pietei , nr.6B, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2014 8 portal admin 140900040026-08-2014
135 H O T Ă R Â R E A nr. 51 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI ,DESTINATE INCHIRIERII, REALIZARE UTILITATI-satul Baia,comuna Baia,judetul Tulcea 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
136 H O T Ă R Â R E A nr. 52 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.33/18.06.2014 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica, caiet de sarcini, pret pornire la licitatie in vederea vanzarii unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
137 H O T Ă R Â R E A nr. 53 cu privire la modificarea art.1 ,alin 1 si art.3,alin 1 din contract de concesiune nr. 1626/14.03.2013 pentru realizarea investitiei -livada cu pomi fructiferi- 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
138 fisier-1414607725 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
139 H O T Ă RÂ R E A nr. 54 cu privire la modificarea art.1 ,alin 1 din contract de concesiune nr. 2792/29.05.2007 pentru realizarea investitiei -centrale eoliene- 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
140 H O T Ă R Â R E A Nr. 55 cu privire la modificarea art.1 ,alin 1 din contract de asociere nr. 8363/30.11.2007 pentru realizarea investitiei -centrale eoliene- 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
141 H O T Ă R Â R E A nr. 56 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterana si supraterana a cablurilor electrice de racordare intre centrala electrica fotovoltaica dezvoltata de SC TOLIL ENERGY SRL, pe durat 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
142 H O T Ă R Â R E A nr. 57 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterana si supraterana a cablurilor electrice de racordare intre centrala electrica fotovoltaica dezvoltata de SC VISION ELITE ENERGY SRL, p 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
143 H O T Ă R Â R E A nr. 58 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterana si supraterana a cablurilor electrice de racordare intre centrala electrica fotovoltaica dezvoltata de SC TOLIL LIGHT ENERGY SRL, pe 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
144 H O T A R A R E A nr. 59 cu privire la initierea scoaterii la licitatie publică in vederea concesionarii prin licitatie publică a unuor terenuri in suprafata de 30.000 mp din domeniul privat al comunei Baia, situat in extravilanul localităţii Baia, T 94,A 829, T 116,A 1012, T109,A 945 judeţul T 2014 9 portal admin 141453360029-10-2014
145 H O T Ă R Â R E A Nr. 60 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2014 10 portal admin 141548400009-11-2014
146 H O T Ă R Â R E A nr. 61 cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2014 2014 10 portal admin 141548400009-11-2014
147 H O T Ă R Â R E A nr. 62 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul III al anului 2014, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2014 10 portal admin 141548400009-11-2014
148 H O T Ă R Â R E A nr. 63 cu privire la schimbarea din functie a dlui Marsavela Mugurel-Laurentiu, viceprimarul comunei Baia si alegerea unui nou viceprimar 2014 10 portal admin 141548400009-11-2014
149 H O T Ă R Â R E A nr. 64 cu privire la atribuirea dlui Codita Constantin Silviu si dnei Ilie Elena-Cristina, domiciliati în comuna Baia, str. Somesului , nr.9, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea un 2014 10 portal admin 141548400009-11-2014
150 H O T Ă R Â R E A nr. 65 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2014 2014 11 portal admin 141608880016-11-2014
151 H O T Ă R A R E A nr. 66 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna septembrie 2014 2014 11 portal admin 141608880016-11-2014
152 H O T Ă R A R E A nr. 67 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna octombrie 2014 2014 11 portal admin 141608880016-11-2014
153 H O T Ă R Â R E A nr. 68 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - construire unitate pentru fabricarea peletilor- comuna Baia, judetul Tulcea 2014 11 portal admin 141608880016-11-2014
154 H O T A R Â R E A nr. 69 cu privire la aprobarea - Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2014-2015 pe reteaua de drumuri comunale si stradale din comuna Baia ,judetul Tulcea- 2014 11 portal admin 141608880016-11-2014
155 H O T Ă R A R E A nr. 72 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna noiembrie 2014 2014 12 portal admin 142161840019-01-2015
156 H O T Ă R Â R E A nr. 74 privind propunerea de incadrare a in categoria de importanta a drumurilor Judetene, a drumurilor de exploatare De588/1, De590 , De584, De420 si De649, ce alcatuiesc drumul de acces din drumul judetean DJ222 km. DJ222( km 77+494) catre comuna Baia( intersectie cu Drumul Nat 2014 12 portal admin 142161840019-01-2015
157 H O T A R A R E A nr.75 pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele juridice 2014 12 portal admin 142161840019-01-2015
158 HOTĂRÂREA nr. 70 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2014 2014 12 portal admin 142161840019-01-2015
159 H O T Ă R Â R E A nr. 71 cu privire la aprobarea Conturilor de executie preliminat pentru trimestrul IV al anului 2014, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2014 12 portal admin 142161840019-01-2015
160 H O T Ă R Â R E A nr. 73 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2015 2014 12 portal admin 142161840019-01-2015
161 H O T Ă R Â R E A Nr. 1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
162 H O T Ă R Â R E A nr. 2 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
163 H O T Ă R Â R E A nr. 3 cu privire la aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local executate de beneficiarii de venit minim garantat 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
164 H O T Ă R Â R E A nr. 4 privind transmiterea unor drumuri de interes local din domeniul public al comunei Baia si din administrarea Consiliului local Baia in domeniul public al judetului Tulcea si in administrarea Consiliului judetean Tulcea in vederea incadrarii in categoria functionala a drumuri 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
165 H O T Ă R Â R E A nr. 5 privind aprobarea - planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Baia, judetul Tulcea, pentru anul 2015- 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
166 H O T Ă R Â R E A nr.6 privind aprobarea - planului de evacuare in situatii de urgenta din localitatile comunei Baia, judetul Tulcea-, pentru anul 2015 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
167 H O T Ă R Â R E A nr. 7 cu privire la acordarea permisiunii de trecere pe terenul intravilan in suprafata de 266 mp in vederea accesului din str.Viitorului la imobilul mostenitorilor Banu ,situat in str. Oborului, din localitatea Baia,judetul Tulcea, pe durata existentei acestui imobil 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
168 H O T Ă R Â R E A nr. 8 cu privire la atribuirea dlui STRIHAN FLORIN , domiciliat în comuna Baia, str. Rascoalei, nr 23, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
169 H O T Ă R Â R E A nr. 9 cu privire la atribuirea dlui VULPE EMIL-NICOLAE , domiciliat în comuna Baia, str. Republicii, nr 15, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
170 H O T Ă R Â R E A nr.10 cu privire la atribuirea dnei Ilie Ionica-Mariana si dlui Perpelea Aurel , domiciliati în comuna Baia, str. Nicolae Iorga, nr 9, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locu 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
171 H O T Ă R Â R E A nr. 11 cu privire la schimbarea destinatiei DF 649,DF 421 din drum ferat in drum vicinal DE 649,DE 421(de exploatare) 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
172 H O T Ă R Â R E A nr. 12 cu privire la aprobarea -retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2015-2016- 2015 1 portal admin 142274160001-02-2015
173 HOTĂRÂREA nr. 13 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2015 2015 2 portal admin 142472880024-02-2015
174 H O T Ă R Â R E A nr.14 privind acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei locale din comuna Baia,judetul Tulcea 2015 2 portal admin 142472880024-02-2015
175 H O T Ă R Â R E A nr. 15 privind aprobarea valorilor din devizul general pentru realizarea investitiei - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 77, Baia-Panduru ,KM 0+005-5+000-,dupa incheierea procedurilor de achizitie publica 2015 2 portal admin 142472880024-02-2015
176 H O T Ă R Â R E A nr 16 privind aprobarea valorilor din devizul general pentru realizarea investitiei - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 21,INTERSECTIE DN 22DCAMENA, KM 0+600-3+100- dupa incheierea procedurilor de achizitie publica 2015 2 portal admin 142472880024-02-2015
177 H O T A R A R E A nr. 17 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna decembrie 2014 2015 2 portal admin 142472880024-02-2015
178 HOTĂRÂREA nr. 18 cu privire la aprobarea Situatiilor financiare anuale si a contului de executie pentru anul 2014, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
179 HOTĂRÂREA nr. 19 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2015 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
180 H O T Ă R Â R E A nr 20 cu privire la modificarea si completarea organigramei si statului de functii al SC GOSCOM SRL 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
181 H O T Ă R Â R E A nr. 21 cu privire la aprobarea unui consum mediu lunar de apa pentru lunile in care nu se pot citi contoarele de inregistrare a consumului de apa 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
182 H O T Ă R Â R E A nr. 22 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC GOSCOM BAIA SRL pentru anul 2015 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
183 H O T Ă R Â R E A nr. 23 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna februarie 2015 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
184 H O T Ă R Â R E A nr. 24 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr 2488/05.05.2009 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
185 H O T Ă R Â R E A nr. 25 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr 3182/11.06.2009 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
186 H O T Ă R Â R E A nr. 26 cu privire la initierea vânzarii unui teren intravilan din domeniul privat al comunei Baia, in suprafata de 4000 mp , aferent grajdurilor dlui Uzun Mihai, situat in localitatea Panduru,T30,Cc 723/1 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
187 H O T Ă R Â R E A nr. 27 cu privire la initierea inchirierii unui spatiu (camera) in suprafata de 21 mp din cladirea administrativa situata in loc Ceamurlia de Sus,T13 ,Cc 228, din domeniul privat al comunei Baia, pentru construirea unei statii CATV 2015 3 portal admin 142766280030-03-2015
188 H O T A R A R E A nr. 28 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare netă de 400 lei, din bugetul local pe anul 2015 , cuplurilor din comuna Baia ,care au cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta 2015 4 portal admin 143042760001-05-2015
189 H O T A R A R E A nr. 29 cu privire la acordarea ajutor social in valoare netă de 200 lei, din bugetul local ,pe anul 2015 , persoanelor care au vârsta de cel putin 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia,judeţul Tulcea 2015 4 portal admin 143042760001-05-2015
190 H O T A R A R E A nr. 32 Cu privire la revocarea HCL nr.36/18.06.2014 privind participarea Comunei Baia,judetul Tulcea ca membru al Grupului de Acţiune Locală Histria-Razim-Hamangia 2015 4 portal admin 143077320005-05-2015
191 H O T Ă R Â R E A nr. 33 privind includerea în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul -Grup de Acţiune Locală Dobrogea de Nord- Tulcea, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014 - 2020 2015 4 portal admin 143077320005-05-2015
192 H O T A R A R E A nr. 34 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna martie 2015 2015 4 portal admin 143077320005-05-2015
193 HOTĂRÂREA nr.31 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul I al anului 2015, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2015 4 portal admin 143077320005-05-2015
194 H O T Ă R Â R E A Nr. 35 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
195 H O T Ă R Â R E A nr. 38 cu privire la utilizarea cu titlu gratuit, in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 10 mp situata in localitatea Camena, comuna Baia, judetul Tulcea 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
196 H O T Ă R Â R E A nr. 39 cu privire la utilizarea cu titlu gratuit, in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 10 mp situata in localitatea Panduru , comuna Baia, judetul Tulcea 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
197 H O T Ă R Â R E A nr.40 cu privire la atribuirea in folosinta gratuita Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale -Transgaz-SA Medias,a unor terenuri pe care se afla obiective de investitii,terenuri situate in comuna Baia,judetul Tulcea 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
198 H O T Ă R Â R E A nr. 41 privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Baia nr.11/27.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local al comunei Baia, judeţul Tulcea 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
199 H O T Ă R A R E A nr.42 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna aprilie 2015 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
200 H O T Ă R A R E A nr. 43 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna mai 2015 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
201 H O T Ă R A R E A nr. 44 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile ,pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna iunie 2015 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
202 H O T Ă R Â R E A nr.45 privind desemnarea Coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comunei Baia, judeţul Tulcea 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
203 H O T Ă R Â R E A nr. 47 cu privire la atribuirea dlui Ilie Florin-Adrian , domiciliat în comuna Baia, str. Oituz, nr 4, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
204 H O T Ă R Â R E A nr. 48 cu privire la atribuirea fam.Bresug Marian si Valentina , domiciliati în comuna Baia, str. Unirii, nr 7, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
205 H O T Ă R Â R E A nr. 49 cu privire la atribuirea dlui Bolocan Marius , domiciliat în comuna Baia, str. Rascoalei, nr 19, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
206 HOTĂRÂREA nr. 36 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2015 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
207 H O T Ă R Â R E A nr. 37 cu privire la aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2014, al SC GOSCOM BAIA SRL, judeţul Tulcea 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
208 HOTĂRÂREA nr. 46 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2015 2015 7 portal admin 143699400016-07-2015
209 H O T Ă R Â R E A Nr. 50 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2015 8 portal admin 144036360024-08-2015
210 H O T Ă R Â R E A nr. 51 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul II al anului 2015, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2015 8 portal admin 144036360024-08-2015
211 H O T Ă R Â R E A nr. 52 cu privire la atribuirea fam.Cristoiu Florea si Bordean Giorgiana-Alexandra , domiciliati în comuna Baia, str. 1 Decembrie, nr 91, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei l 2015 8 portal admin 144036360024-08-2015
212 H O T Ă R Â R E A Nr. 53 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2015 9 portal admin 144304200024-09-2015
213 HOTĂRÂREA nr.54 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2015 2015 9 portal admin 144304200024-09-2015
214 H O T A R A R E A nr. 55 cu privire la revocarea HCL nr.14/17.02.2015 privind acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei locale din comuna Baia,judetul Tulcea 2015 9 portal admin 144304200024-09-2015
215 H O T A R A R E A nr. 56 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei locale din comuna Baia, judetul Tulcea 2015 9 portal admin 144304200024-09-2015
216 H O T A R A R E A nr. 57 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile, pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia ,pentru luna iulie 2015 2015 9 portal admin 144304200024-09-2015
217 H O T A R A R E A nr. 58 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr 1466/13.03.2014 2015 9 portal admin 144304200024-09-2015
218 H O T A R A R E A nr. 59 cu privire la initierea vânzarii unui teren in suprafata de 1200 mp, situat in intravilanul localitatii Ceamurlia de Sus, in T 24,A 448, din domeniul privat al comunei BAIA 2015 9 portal admin 144304200024-09-2015
219 HOTĂRÂREA nr. 60 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul III al anului 2015, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
220 HOTĂRÂREA nr. 61 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2015 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
221 H O T Ă R Â R E A nr. 62 privind aprobarea participarii comunei BAIA ca membru la constituirea Asociaţiei G.A.L. Razim 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
222 H O T Ă R Â R E A nr. 63 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Baia in Consiliul de Administratie al Scolii Gimaziale Baia, judetul Tulcea ,in anul scolar 2015-2016 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
223 H O T Ă R Â R E A nr. 64 privind imputernicirea din partea Consiliului local Baia pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea in vederea delegarii gestiunii si incheierii contractelor pentru serviciile din componenta proiectului -Sistem de Manageme 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
224 H O T Ă R Â R E A nr. 65 privind desemnarea reprezentantului comunei Baia in Consiliul Director al -Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere-Tulcea 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
225 H O T Ă R Â R E A nr. 65 privind desemnarea reprezentantului comunei Baia in Consiliul Director al -Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere-Tulcea 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
226 H O T A R A R E A nr. 66 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului Politiei locale din comuna Baia, judetul Tulcea 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
227 H O T A R A R E A nr. 67 cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal al localitatii Baia , comuna Baia, judetul Tulcea 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
228 H O T Ă R Â R E A nr. 68 privind modificarea si completarea (actualizarea) inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Tulcea 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
229 H O T A R A R E A NR. 69 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.59/2015 privind initierea vânzarii unui teren in suprafata de 1200 mp, situat in intravilanul localitatii Ceamurlia de Sus, in T 24,A 448, din domeniul privat al comunei BAIA 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
230 H O T Ă R Â R E A nr.70 cu privire la aprobarea vânzarii unui teren intravilan din domeniul privat al comunei Baia, in suprafata de 4000 mp , aferent grajdurilor dlui Uzun Mihai, situat in localitatea Panduru, T30, Cc 723/1 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
231 H O T A R A R E A nr. 71 cu privire la initierea scoaterii la licitatie publică in vederea concesionarii prin licitatie publică a unui teren in suprafata de 20.000 mp din domeniul privat al comunei Baia, situat in T 36,A 1487, judeţul Tulcea, pentru realizarea investiţiei de - extindere ferma 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
232 H O T A R A R E A nr. 72 cu privire la initierea vânzarii prin licitatie publica a unor terenuri situate in intravilanul localitatii Baia si Ceamurlia de Sus, din domeniul privat al comunei BAIA 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
233 H O T Ă R Â R E A nr. 73 cu privire la atribuirea dlui Rusu Mihai , domiciliat în comuna Baia, str.Oborului, nr 28, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
234 H O T Ă R Â R E A nr. 74 cu privire la atribuirea dlui Ifrim Iulian , domiciliat în comuna Baia, str.Romana , nr 49, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
235 H O T Ă R Â R E A nr. 75 cu privire la atribuirea fam.Szilaghi Ion si Szilaghi Georgiana Claudia , domiciliati în comuna Baia, str. 1 Decembrie, nr 28, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locui 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
236 H O T Ă R Â R E A nr. 76 cu privire la atribuirea fam.Constantin Vasile si Constantin Lenuta , domiciliati în comuna Baia, str. Oborului, nr 32, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2015 11 portal admin 144909360003-12-2015
237 H O T Ă R Â R E A Nr. 77 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
238 HOTĂRÂREA nr. 78 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2015 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
239 H O T Ă R Â R E A nr. 79 cu privire la acordul pt utilizarea a unor terenuri in suprafata totala de 980 m,din domeniul public si constituire drept de uz si servitute pt trecerea subterana a cablurilor electrice de 20 kv de catre SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ,pe durata existenţei acestora 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
240 H O T A R Â R E A nr. 80 cu privire la aprobarea - Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2015-2016 pe reteaua de drumuri comunale si stradale din comuna Baia ,judetul Tulcea- 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
241 H O T A R A R E A nr. 81 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
242 H O T Ă R Â R E A nr. 82 privind aprobarea -scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice si persoanele juridice de pe raza a 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
243 H O T Ă R Â R E A nr. 83 privind aprobarea actualizarii strategiei de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Baia, judeţul Tulcea şi al planului de acţiuni 2015-2020, acţiuni strategice şi rezultate previzionate 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
244 H O T Ă R Â R E A nr.84 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ,,Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna Baia, jud.Tulcea-- 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
245 H O T Ă R Â R E A nr. 85 privind implementarea proiectului ,,Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna Baia, jud.Tulcea-- 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
246 H O T Ă R Â R E A nr. 86 privind aprobarea - regulament privind eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de funcţionare pentu desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Baia - 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
247 HOTĂRÂREA nr. 87 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2015 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
248 HOTĂRÂREA nr. 88 cu privire la aprobarea Conturilor de executie preliminate pentru trimestrul IV al anului 2015, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
249 H O T Ă R Â R E A nr. 89 cu privire la aprobarea scoaterii la licitatie publica, caiet de sarcini, pret pornire la licitatie in vederea vanzarii a unui teren in suprafata de 1200 mp, situat in intravilanul localitatii Ceamurlia de Sus, in T 24, A448, din domeniul privat al comunei Baia 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
250 H O T Ă R Â R E A nr. 90 cu privire la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al PUG-ului comunei Baia pana la data de 30 decembrie 2018 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
251 H O T A R Â R E A nr. 91 cu privire la aprobarea propunerii de -retea şcolara in comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2016-2017- Consiliul local Baia, judetul Tulcea ,intrunit astazi 22 decembrie 2015 in sedinta ordinara legal constituita, prezenti 13 consilieri locali din totalul 2015 12 portal admin 145194480005-01-2016
252 H O T Ă R Â R E A nr. 92 privind includerea în teritoriul eligibil al Asociatiei -Grup Local Pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii-, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014 - 2020 2015 12 portal admin 145220400008-01-2016
253 H O T A R A R E A nr. 1 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2016 2016 1 portal admin 145358640024-01-2016
254 H O T Ă R Â R E A Nr. 2 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2016 3 portal admin 145902960027-03-2016
255 HOTĂRÂREA nr.3 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2016 2016 3 portal admin 145902960027-03-2016
256 HOTARAREA nr.4 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC GOSCOM BAIA SRL pentru anul 2016 2016 3 portal admin 145902960027-03-2016
257 HOTARAREA nr.5 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 2016 3 portal admin 145902960027-03-2016
258 HOTĂRÂREA nr.6 cu privire la aprobarea grilei de salarizare al SC GOSCOM Baia SRL 2016 3 portal admin 145902960027-03-2016
259 HOTARÂREA nr.7 cu privire la aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local executate de beneficiarii de venit minim garantat 2016 3 portal admin 145902960027-03-2016
260 H O T A R A R E A nr. 8 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Fudulea Mihai 2016 3 145963080003-04-2016
261 H O T Â R Ă R E A nr.9 privind validarea mandatului de consilier local al dnei ILIE CORINA 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
262 HOTĂRÂREA nr. 10 cu privire la RECTIFICAREA Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2016 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
263 HOTĂRÂREA nr. 11 cu privire la completarea H.C.L.nr.3/2016 de aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2016 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
264 H O T A R A R E A nr.12 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare netă de 200 lei, din bugetul local pe anul 2016 , persoanelor care au vârsta de peste 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia,judeţul Tulcea 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
265 HOTARAREA nr.13 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare netă de 400 lei, din bugetul local pe anul 2016 , cuplurilor din comuna Baia ,care au cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
266 H O T Ă R Â R E A nr. 14 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - Construire Patru Soproane Pentru Animale, comuna Baia, judetul Tulcea- 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
267 H O T A R A R E nr.15 Privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de prestare a activităţii de colectare separată şi transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie si institutii, inclu 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
268 HOTĂRÂREA nr. 16 cu privire la aprobarea casarii unor mijloace fixe din patrimoniul Comunei Baia, judetul Tulcea 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
269 HOTĂRÂREA nr. 17 cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 21/26.04.2004 privind atribuirea in administrare si folosinta gratuita a unui teren situat in domeniul privat al comunei Baia,aflat in intravilanul localitatii Baia, Parohiei Baia ,pentru construirea unei biserici ortodoxe in locali 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
270 H O T A R A R E A nr. 18 privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, precum si a modalitatii de solutionare a situatiilor identificate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniţă 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
271 H O T Ă R Â R E A nr.19 Pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitate fiscale, datorate bugetului local de către persoanele fizice si persoanele juridice de pe raza administrativ-teritorială a COMUNEI BAIA 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
272 HOTĂRÂREA nr.20 cu privire la achizitionarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare pentru recuperarea debitelor restante datorate bugetului local 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
273 HOTARÂREA NR.21 cu privire la aprobarea -retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2016-2017- 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
274 HOTARAREA nr.22 cu privire la initierea vânzarii unui teren in suprafata de 925 mp, situat in intravilanul localitatii Ceamurlia de Sus, in T 53, A 1254, din domeniul privat al comunei BAIA 2016 3 portal admin 145963080003-04-2016
275 H O T Ă R Â R E A nr.11 privind aprobarea valorilor din devizul general pentru realizarea investitiei - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 77, Baia-Panduru ,KM 0+005-5+000-, actualizate dupa incheierea procedurilor de achizitie publica si modificare cota TVA 2016 7 portal admin 147120840015-08-2016
276 H O T Ă R Â R E A nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 77, Baia-Panduru ,KM 0+005-5+000- actualizati dupa modificare cota TVA 2016 7 portal admin 147120840015-08-2016
277 H O T A R A R E A nr. 13 cu privire la RECTIFICAREA Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2016 2016 7 portal admin 147120840015-08-2016
278 HOTĂRÂREA nr. 14 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul II al anului 2016, ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea 2016 8 portal admin 147354120011-09-2016
279 H O T Ă R Â R E A nr. 15 cu privire la aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, al SC GOSCOM BAIA SRL, judeţul Tulcea 2016 8 portal admin 147354120011-09-2016
280 H O T Ă R Â R E A nr.16 privind aprobarea participarii comunei BAIA ca membru la constituirea Asociaţiei G.A.L. Razim 2016 8 portal admin 147354120011-09-2016
281 H O T Ă R Â R E A nr. 17 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul- construire ferma agrozootehnica-amplasata in comuna Baia, judetul Tulcea, T 116,P 1012 2016 8 portal admin 147354120011-09-2016
282 H O T Ă R Â R E A nr. 18 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de servitute asupra unor terenuri necesare pentru trecerea subterana a cablurilor electrice de racordare la statia ENEL de catre SC VODAFONE ROMANIA SA , pe durata existenţei acestuia 2016 8 portal admin 147354120011-09-2016
283 H O T Ă R Â R E A nr. 19 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de servitute asupra unor terenuri de pe marginea strazilor din localitatile Baia si Ceamurlia de Sus, necesare pentru trecerea supraterana a a unei retele de telecomunicatii electronice, pe durata existenţe 2016 8 portal admin 147354120011-09-2016
284 H O T A R A R E A nr. 20 privind modificarea pozitiei 19 - Scoala Panduru si terenul aferent din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Tulcea 2016 8 portal admin 147354120011-09-2016
285 H O T A R A R E A nr. 21 cu privire la initierea inchirierii unui teren in suprafata de 30.000 mp, situat in Baia , in T 36,A 1488/2 , din domeniul privat al comunei BAIA 2016 8 portal admin 147354120011-09-2016
286 H O T Â R Ă R E A nr. 5 privind alegerea viceprimarului comunei Baia,judetul Tulcea 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
287 H O T A R A R E A nr. 6 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului BALAN ION 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
288 H O T Â R Ă R E A nr. 7 privind validarea mandatului de consilier local al dlui BANILA ION 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
289 HOTĂRÂREA nr. 8 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei BAIA, judetul Tulcea 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
290 H O T Ă R Â R E A nr. 9 privind imputernicirea dlui.primar Marsavela Mugurel-Laurentiu, sa reprezinte comuna Baia , in calitate de membru in Adunarea Generala -Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere-Tulcea 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
291 H O T Ă R Â R E A NR. 10 privind imputernicirea dlui.primar Marsavela Mugurel-Laurentiu, sa reprezinte comuna Baia , in calitate de membru in -ADI ITI Delta Dunarii-Tulcea 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
292 HOTĂRÂREA NR. 1 Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei BAIA 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
293 HOTÂRĂREA NR. 2 Privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei BAIA 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
294 HOTÂRĂREA NR. 3 privind constituirea Consiliului local al comunei BAIA, judetul Tulcea 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
295 HOTÂRĂREA NR. 4 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei BAIA, judetul Tulcea 2016 6 portal admin 147354120011-09-2016
296 H O T Ă R Â R E A nr. 33 privind desemnarea Coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comunei Baia, judeţul Tulcea 2016 5 portal admin 147354120011-09-2016
297 HOTĂRÂREA nr. 34 cu privire la atribuirea dlui Dascalu Nicolae Aurel, domiciliat in Baia, str.Hamangiei, nr.14B, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2016 5 portal admin 147354120011-09-2016
298 HOTĂRÂREA nr. 35 cu privire la atribuirea dnei Catrina Liliana, domiciliata in Baia, str.Unirii, nr.9, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2016 5 portal admin 147354120011-09-2016
299 HOTARAREA nr.36 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1626/06.05.2016 2016 5 portal admin 147354120011-09-2016
300 H O T Ă R Â R E A Nr. 22 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2016 10 portal admin 147621960012-10-2016
301 H O T A R A R E A nr. 23 cu privire la RECTIFICAREA Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2016 2016 10 portal admin 147621960012-10-2016
302 H O T Ă R Â R E A nr. 24 privind aprobarea modificării şi actualizării Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 2016 10 portal admin 147621960012-10-2016
303 H O T Ă R Â R E A nr. 25 cu privire la atribuirea dlui Agape Petru-Costel si dnei Ion Georgiana, domiciliati in Baia, str.Siretului , nr.6 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2016 10 portal admin 147621960012-10-2016
304 H O T A R A R E A nr. 26 cu privire la modificarea si completarea unor functii contractuale din statul de functii al U.AT.Comuna Baia. 2016 10 portal admin 147621960012-10-2016
305 H O T Ă R Â R E A nr. 27 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - construire spatii comerciale- magazin alimentar ,bar si magazine material constructii -comuna Baia, satul Ceamurlia de Sus, judetul Tulcea 2016 10 portal admin 147621960012-10-2016
306 H O T A R A R E A nr. 28 privind modificarea pozitiei 53 - Drum de exploatare De 251+ De 286 din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Tulcea 2016 10 portal admin 147621960012-10-2016
307 H O T A R A R E A nr.29 cu privire la RECTIFICAREA Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2016 2016 10 portal admin 147639240014-10-2016
308 H O T Ă R Â R E A nr. 30 privind initierea instituirii restricţiei de viteza pe drumul comunal DC 77 Baia- Panduru -in intravilanul localitatii Baia- aferent strada 1 Decembrie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 20,0 tone 2016 10 portal admin 147639240014-10-2016
309 H O T A R Â R E A nr. 31 cu privire la stabilirea numarului si a cuntumului burselor ce se vor acorda in anul scolar 2016- 2017 elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Baia, judetul Tulcea 2016 10 portal admin 147639240014-10-2016
310 H O T Ă R Â R E A nr. 32 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Baia in Consiliul de Administratie al Scolii Gimaziale Baia, judetul Tulcea ,in anul scolar 2016-2017 2016 10 portal admin 147639240014-10-2016
311 H O T Ă R Â R E A nr. 33 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Baia in comisia de concurs pentru ocuparea postului de director, din unitatile de invatamant preuniversitar din comuna Baia , judetul Tulcea 2016 10 portal admin 147639240014-10-2016
312 H O T Ă R Â R E A nr. 34 privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, la nivelul Consiliului local Baia 2016 10 portal admin 147639240014-10-2016
313 H O T Ă R Â R E nr. 23 cu privire la initierea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii terenurilor reprezentand pasune din izlazul comunei Baia 2016 5 portal admin 147803760002-11-2016
314 H O T Ă R Â R E A nr. 35 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul III al anului 2016, ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea 2016 11 portal admin 147812400003-11-2016
315 H O T Ă R Â R E A nr. 36 privind modificarea si completarea pozitiei 8 -teren aferent flotatiei , din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Baia, judeţul Tulcea 2016 11 portal admin 147812400003-11-2016
316 H O T Ă R Â R E A nr . 37 cu privire la aprobarea - Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2016-2017 pe reteaua de drumuri comunale si stradale din comuna Baia ,judetul Tulcea- 2016 11 portal admin 147812400003-11-2016
317 H O T A R A R E A nr. 38 cu privire la RECTIFICAREA Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2016 2016 12 portal admin 148140720011-12-2016
318 H O T Ă R Â R E A nr. 39 cu privire la initierea vânzarii unor terenuri din domeniul privat al comunei BAIA, judetul Tulcea 2016 12 portal admin 148140720011-12-2016
319 H O T Ă R Â R E A Nr. 40 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2017 1 portal admin 148434480014-01-2017
320 H O T Ă R Â R E A nr. 41 cu privire la aprobarea Conturilor de executie preliminat pentru trimestrul IV al anului 2016, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 1 portal admin 148434480014-01-2017
321 H O T A R A R E A nr. 42 cu privire la RECTIFICAREA Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2016 2017 1 portal admin 148434480014-01-2017
322 H O T Ă R Â R E A nr 43 cu privire la modificarea unor functii contractuale din statul de functii al U.A.T.Comuna Baia. 2017 1 portal admin 148434480014-01-2017
323 H O T Ă R Â R E A nr.44 cu privire la atribuirea dlui Vasile George-Nicolae domiciliat in Baia, str.Heracleea , nr.31 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 1 portal admin 148434480014-01-2017
324 H O T Ă R Â R E A nr. 45 cu privire la initierea scoaterii la licitatie publica in vederea vânzarii unui teren din domeniul privat al comunei BAIA, judetul Tulcea in suprafata de 40.000 mp situat in T 39,Cc 849 Camena 2017 1 portal admin 148434480014-01-2017
325 H O T Ă R Â R E A Nr. 46 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2017 1 portal admin 148460400017-01-2017
326 H O T A R A R E A nr. 47 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2017 2017 1 portal admin 148460400017-01-2017
327 H O T A R A R E A nr. 48 privind completarea Anexei 2 a HCL nr. 36/24.04.2013 privind -aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din comuna Baia,prin atribuire directa societatii comerciale S.C. GOSCOM Baia S.R.L, conform proces verbal de pre 2017 1 portal admin 148460400017-01-2017
328 H O T A R A R E A nr. 49 cu privire la initierea scoaterii la licitatie publica in vederea vânzarii unui teren din domeniul privat al comunei BAIA, judetul Tulcea in suprafata de 3.187 mp , situat in T 64, A 629 ,Baia 2017 1 portal admin 148460400017-01-2017
329 H O T A R A R E A nr. 1 cu privire la aprobarea efectuarii de varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Baia, judetul Tulcea 2017 1 portal admin 148926960012-03-2017
330 H O T A R A R E A nr. 2 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 2017 1 portal admin 148926960012-03-2017
331 H O T A R Â R E A nr. 3 cu privire la aprobarea -retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2017-2018- 2017 1 portal admin 148926960012-03-2017
332 H O T Ă R Â R E A nr. 4 privind modificarea si completarea -actualizarea listei cu bunuri din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea 2017 1 portal admin 148926960012-03-2017
333 H O T Ă R Â R E A nr. 5 cu privire la atribuirea dlui Mirea Cosmin,domiciliat in Baia, str.Romana , nr.26 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 1 portal admin 148926960012-03-2017
334 H O T Ă R Â R E A nr. 6 privind modificarea si completarea (actualizarea) inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 2 portal admin 149194440012-04-2017
335 H O T Ă R Â R E A nr . 7 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnicoeconomici, pentru realizarea investiţiei -Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural localitatea Panduru, comuna Baia, judeţul Tulcea- 2017 2 portal admin 149194440012-04-2017
336 H O T A R A R E A nr. 8 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnicoeconomici, pentru realizarea investiţiei -Modernizare străzi în localitatea Baia, judeţul Tulcea- 2017 2 portal admin 149194440012-04-2017
337 H O T Ă R Â R E A nr. 9 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea investiţiei - Modernizare si reabilitare trama stradala in intravilanul localitatii Ceamurlia de Sus, comuna Baia, jud.Tulcea- precum şi a asigurării finanţării de l 2017 2 portal admin 149194440012-04-2017
338 H O T Ă R Â R E A nr. 10 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici , precum şi a asigurării finanţării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de către stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii -Modernizarea strazi in localitatea Came 2017 2 portal admin 149194440012-04-2017
339 H O T Ă R Â R E A nr.11 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico - economici, precum şi a asigurării finanţării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de către stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiţii -Reabilitare si mod 2017 2 portal admin 149194440012-04-2017
340 H O T Ă R Â R E A Nr. 12 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
341 H O T A R A R E A nr.13 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2017 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
342 H O T Ă R Â R E A nr. 14 cu privire la aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Conturilor de executie pentru anul 2016 al comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
343 H O T A R A R E A nr. 15 privind aprobarea modificarii amplasamentului unor terenuri extravilane din comuna Baia , judetul Tulcea 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
344 H O T Ă R Â R E A nr. 16 cu privire la acordul pentru utilizarea si constituirea dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri in favoarea E-Distributie Dobrogea SA Constanta, necesare pentru trecerea subterana a cablurilor electrice de racordare la bransamentul electric a obiectivului de inve 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
345 H O T A R A R E A nr. 17 cu privire la initierea scoaterii la licitatie publica in vederea vânzarii a unui teren din domeniul privat al comunei BAIA, judetul Tulcea in suprafata de 1.424 mp , situat in T 4, Cc 106 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
346 H O T A R A R E A nr. 18 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al SC GOSCOM BAIA SRL , pe perioada determinata 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
347 H O T A R A R E A nr. 19 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare netă de 200 lei, din bugetul local pe anul 2017 , persoanelor care au vârsta de peste 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia,judeţul Tulcea 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
348 H O T A R A R E A nr. 20 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare netă de 400 lei, din bugetul local pe anul 2017 , cuplurilor din comuna Baia ,care au cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta 2017 3 portal admin 149194440012-04-2017
349 H O T A R A R E A nr. 21 cu privire la aprobarea RECTIFICARII bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2017 2017 5 portal admin 149600520029-05-2017
350 H O T A R A R E A nr. 22 cu privire la aprobarea RECTIFICARII bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2017 2017 6 portal admin 149833800025-06-2017
351 H O T Ă R Â R E A nr. 23 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul I al anului 2017, ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 6 portal admin 149833800025-06-2017
352 H O T Ă R Â R E A nr. 24 privind aprobarea Regulamentului de pasunat, a închirierii prin licitaţie publică a unor suprafete de păşuni si arabil din islazul comunei Baia 2017 6 portal admin 149833800025-06-2017
353 HOTARARE NR. 25 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baia,judetul Tulcea 2017 6 portal admin 149833800025-06-2017
354 H O T Ă R Â R E A nr. 26 cu privire la aprobarea scoaterii la licitatie publica, caiet de sarcini,pret pornire la licitatie in vederea vanzarii a unui teren in suprafata de 1.424 mp , situat in T 4, Cc 106, din domeniul privat al comunei Baia 2017 6 portal admin 149833800025-06-2017
355 H O T Ă R Â R E A NR. 27 cu privire la atribuirea dnei Dragomir Valentina-Cristina domiciliata in Baia, str.Oborului , nr. 34 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 6 portal admin 149833800025-06-2017
356 H O T Ă R Â R E A nr. 28 privind modificarea si completarea HCL nr 24/25.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de pasunat, a închirierii prin licitaţie publică a unor suprafete de păşuni si arabil din islazul comunei Baia 2017 5 portal admin 149833800025-06-2017
357 H O T Ă R Â R E A nr. 29 cu privire la acordul dat societatii SC D&D IMOBIL CONSTRUCT, pentru a utiliza accesul din DC 20 ,la terenul situat in T83, A722, necesar pentru realizarea obiectivului de investitie -Infiintare Ferma Bovine-. 2017 5 portal admin 149833800025-06-2017
358 H O T Ă R Â R E A nr. 30 privind aprobarea -regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Baia,judeţul Tulcea- 2017 5 portal admin 149833800025-06-2017
359 H O T Ă R Â R E A nr. 31 privind aprobarea -organizarii şi înzestrării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Baia, judeţul Tulcea- 2017 5 portal admin 149833800025-06-2017
360 H O T Ă R Â R E A Nr. 32 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
361 H O T A R A R E A nr. 33 cu privire la aprobarea RECTIFICARII bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2017 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
362 H O T A R A R E A nr.34 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC GOSCOM BAIA SRL pentru anul 2017 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
363 H O T Ă R Â R E A nr. 35 cu privire la aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, al SC GOSCOM BAIA SRL, judeţul Tulcea 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
364 H O T Ă R Â R E A nr. 36 cu privire la acordul pt utilizarea de catre S.N.T.G.N Transgaz Medias, a unui teren extravilan in suprafata de 2.377 mp, situat in T 52, parcela 460 si constituire drept de uz si servitute pe durata executarii lucrarilor aferente proiectelor - PT 3.Punere in siguranta c 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
365 H O T A R A R E A nr. 37 privind modificarea, completarea -actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
366 H O T Ă R Â R E A nr. 38 privind aprobarea Studiului de fezabilitate- actualizat si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ,,Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna Baia, jud.Tulcea- 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
367 H O T Ă R Â R E A nr. 39 privind implementarea proiectului ,,Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera in comuna Baia, jud.Tulcea-- 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
368 HOTĂRÂREA nr. 40 privind aprobarea actualizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea investiţiei -Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural localitatea Panduru, comuna Baia, judeţul Tulcea- 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
369 H O T Ă R Â R E A nr. 41 privind implementarea proiectului -Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural localitatea Panduru, comuna Baia, judeţul Tulcea- 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
370 H O T Ă R Â R E A nr. 42 privind implementarea proiectului -Modernizare strazi în localitatea Baia, judeţul Tulcea- 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
371 H O T Ă R Â R E A nr. 43 privind aprobarea proiectului şi a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vişina - Ceamurlia de Sus-- 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
372 H O T Ă R Â R E A nr. 44 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei -Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vişina - Ceamurlia de Sus 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
373 H O T Ă R Â R E A nr. 45 cu privire la acordul pentru accesul pietonal din strada 1 Decembrie la -magazin comercial, amplasare reclame si reclame luminoase-, titulari fam Grasu Gheorghe si Maria, pentru SC PROFI ROM FOOD SRL 2017 8 portal admin 150343560023-08-2017
374 H O T Ă R Â R E A nr.46 cu privire la aprobarea scoaterii la licitatie publica, caiet de sarcini,pret pornire la licitatie in vederea vanzarii unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea 2017 8 portal admin 150343560023-08-2017
375 H O T A R A R E A nr. 47 cu privire la modificarea si completarea unor functii contractuale din organigrama si statul de functii al U.AT.Comuna Baia. 2017 8 portal admin 150343560023-08-2017
376 H O T Ă R Â R E NR. 49 cu privire la atribuirea dlui Matei Nicolae ,domiciliat in Baia, str.Romana, nr. 44 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 8 portal admin 150343560023-08-2017
377 H O T A R Â R E A nr. 50 cu privire la aprobarea modificarii si completarii HCL nr.26/26.05.2009 privind aprobarea regulamentului de aplicare a OG nr.21/2002, privind normele de gospodarie comunală 2017 8 portal admin 150343560023-08-2017
378 H O T Ă R Â R E A nr. 51 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul II al anului 2017, ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
379 H O T Ă R Â R E A nr. 52 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnicoeconomici, pentru realizarea investiţiei -Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Camena, comuna Baia, judeţul Tulcea- 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
380 H O T Ă R Â R E A nr. 53 privind implementarea proiectului - Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Camena, comuna Baia, judeţul Tulcea- 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
381 H O T Ă R Â R E A nr. 54 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Primăriei comunei Baia , jud. Tulcea 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
382 H O T Ă R Â R E A nr. 55 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local al comunei Baia jud. Tulcea 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
383 H O T Ă R Â R E A nr. 56 privind modificarea si completarea -actualizarea listei cu bunuri din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
384 H O T A R A R E A nr. 57 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al SC GOSCOM BAIA SRL si aprobarea Planului de administrare a SC GOSCOM BAIA SRL pentru perioada 2017- 2021 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
385 H O T Ă RÂ R E A nr. 58 cu privire la atribuirea dlui Pricop Petre ,domiciliat in Baia, str.Heracleea, nr. 1A , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
386 H O T Ă R Â R E a NR. 59 privind desemnarea Coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 7 portal admin 150136200030-07-2017
387 H O T Ă R Â R E A nr. 60 privind initierea scoaterii la licitatie publica in vederea închirierii unor suprafete de teren intravilan si extravilan arabil, din domeniul privat al comunei Baia 2017 8 portal admin 150447240004-09-2017
388 H O T Ă R Â R E A nr. 61 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - Infiintare ferma bovine- satul Baia, comuna Baia, judetul Tulcea 2017 8 portal admin 150447240004-09-2017
389 H O T Ă R Â R E A nr. 62 cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 752 mp ,situat în T43 , Cc 1091 , Parohiei Ceamurlia de Sus , comuna Baia , pentru construirea unei case parohiale in satul Ceamurlia de Sus 2017 8 portal admin 150447240004-09-2017
390 H O T Ă R Â R E A nr. 63 cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui teren intravilan în suprafaţă de 1.118 mp , situat în T7, P 159 , Parohiei Panduru , comuna Baia , pentru construirea unei case parohiale 2017 8 portal admin 150447240004-09-2017
391 H O T Ă R Â R E A nr. 64 cu privire la accesul pentru aprovizionare din strada 1 Decembrie la -magazin comercial, amplasare reclame si reclame luminoase-, titulari fam Grasu Gheorghe si Maria, pentru SC PROFI ROM FOOD SRL 2017 8 portal admin 150447240004-09-2017
392 H O T Ă R Â R E A Nr. 65 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
393 H O T A R A R E A nr. 66 cu privire la aprobarea RECTIFICARII bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2017 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
394 H O T Ă R Â R E A nr. 67 cu privire la acordul pentru stabilire amplasament in vederea construirii -Pensiune Agroturistica in comuna Baia, jud.Tulcea - beneficiar Stefan Camelia-Lacramioara PFA 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
395 H O T Ă R Â R E A nr. 68 cu privire la acordul pentru a utiliza calea de acces din DN 22 la Sala de sport si de catre Stefan Camelia-Lacramioara PFA , catre amplasamentul pe care se va construi - Pensiune Agroturistica in comuna Baia, jud.Tulcea 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
396 H O T Ă R Â R E A nr. 69 cu privire la acordul pentru a utiliza calea de acces de la De764 catre terenul intravilan T 87,A761 ,unde se va construi FNC , beneficiar Liuta Izabela P.F.A 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
397 H O T Ă R Â R E nr. 70 cu privire la acordul pentru înfiinţare 5 locuri de parcare pe aleea paralela cu DN 22, domeniu privat al comunei Baia 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
398 H O T Ă R Â R E A nr. 71 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Baia in Consiliul de Administratie al Scolii Gimaziale Baia, judetul Tulcea ,in anul scolar 2017-2018 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
399 H O T Ă R Â R E A nr. 72 cu privire la atribuirea dl Baica Liviu - Ionut si Baica Anamaria -Florentina ,domiciliat in Baia, str.Viitorului , nr.25 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinÅ 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
400 H O T Ă R Â R E A nr. 73 cu privire la atribuirea dl Burtea Dumitru- Bogdan si Constantin Cornelia - Mioara, domiciliati in Baia, str.Grivitei , nr. 9 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei loc 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
401 H O T Ă R Â R E A nr. 74 cu privire la atribuirea d-nei Catrina Liliana ,domiciliata in Baia, str.Unirii, nr. 9 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
402 H O T Ă R Â R E A nr. 75 cu privire la atribuirea d-nei Gheorghe Georgiana ,domiciliata in Baia, str. Oborului , nr. 32 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 9 portal admin 150723720006-10-2017
403 H O T Ă R Â R E A nr. 76 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri arabile extravilan , aflate în proprietatea privată a Comunei Baia, judetul Tulcea 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
404 H O T Ă R Â R E A nr. 77 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea investiţiei -DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA BAIA- 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
405 H O T Ă R Â R E A nr. 78 privind implementarea proiectului -DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA BAIA- 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
406 H O T Ă R Â R E A nr . 79 cu privire la aprobarea - Planului operativ de actiune pe timpul iernii 2017-2018 pe reteaua de drumuri comunale si stradale din comuna Baia ,judetul Tulcea- 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
407 H O T Ă R Â R E A nr. 77 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea investiţiei -DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA BAIA- 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
408 H O T A R A R E nr. 81 cu privire la aprobarea RECTIFICARII bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2017 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
409 H O T A R A R E A nr. 82 -privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei- Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Baia, comuna Baia, judeţul Tulcea, precum şi a asigurării finanţării de la bugetul local a un 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
410 H O T Ă R Â R E A nr. 83 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei -Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia - Ceamurlia de Sus - 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
411 H O T Ă R Â R E A nr. 84 privind aprobarea proiectului şi a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia - Ceamurlia de Sus-- 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
412 HOTĂRÂREA nr. 85 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul III al anului 2017, ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
413 H O T Ă R Â R E A nr. 86 cu privire la acordul de amplasare si construire a -Fabricii de nutreturi concentrate- pe terenul intravilan T 87,A761 , beneficiar Liuta Izabela P.F.A 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
414 H O T A R A R E A nr. 87 privind completarea -actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 10 portal admin 150931440030-10-2017
415 H O T A R A R E A nr. 88 cu privire la modificarea unor functii contractuale din statul de functii al U.AT.Comuna Baia 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
416 H O T A R A R E A nr. 89 privind aprobarea contractului de mandat pentru administratorul societăţii SC GOSCOM BAIA SRL 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
417 H O T A R A R E A nr. 90 pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele juridice si fizice 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
418 H O T Ă R Â R E A nr. 91 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - construire FNC- satul Baia, comuna Baia, judetul Tulcea 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
419 H O T Ă R Â R E A nr. 92 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - construire magazin comercial, amplasare reclame si reclame luminoase- satul Baia, comuna Baia, judetul Tulcea 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
420 H O T A R A R E A nr. 93 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei- Modernizarea strazi in localitatea Camena, Comuna Baia , judeţul Tulcea-, precum şi a asigurării finanţării de la bugetul local a unor ca 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
421 H O T A R A R E A nr. 94 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnicoeconomici, pentru realizarea investiţiei -Modernizare si reabilitare trama stradala in intravilanul localitatii Ceamurlia de Sus, comuna Baia, jud.Tulcea- precum şi a asigu 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
422 H O T A R A R E A nr. 95 -privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei- Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Baia, comuna Baia, judeţul Tulcea, precum şi a asigurării finanţării de la bugetul local a un 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
423 H O T A R A R E A nr. 96 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei , precum şi a asigurării finanţării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de către stat prin P.N.D.L. pen 2017 11 portal admin -6216999026430-11--0001
424 H O T Ă R Â R E A Nr. 97 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2017 12 portal admin 151242480005-12-2017
425 H O T Ă R Â R E A nr. 98 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA-, satul Baia, comuna Baia, judetul Tulcea 2017 12 portal admin 151242480005-12-2017
426 H O T Ă R Â R E A nr. 99 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - CONSTRUIRE COMPLEX AGROTURISTIC-, satul Caugagia , comuna Baia, judetul Tulcea 2017 12 portal admin 151242480005-12-2017
427 H O T Ă R Â R E A nr. 100 cu privire la atribuirea d-nei Verziu Alina ,domiciliat in loc.Caugagia, str.Dealului, nr. 28 , comuna Baia,judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 12 portal admin 151242480005-12-2017
428 H O T Ă R Â R E A nr . 101 cu privire la atribuirea d-nei Rusu Maria ,domiciliata in Baia, str.Oborului, nr. 28 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 12 portal admin 151242480005-12-2017
429 H O T Ă R Â R E A nr. 102 cu privire la atribuirea dl Barleanu Ionut - Alexandru ,domiciliat in Baia, str.N.Titulescu, nr. 14 , judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 2017 12 portal admin 151242480005-12-2017
430 H O T A R A R E A nr. 103 cu privire la aprobarea RECTIFICARII bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 201 2017 12 portal admin 151302960012-12-2017
431 H O T Ă R Â R E A nr.104 cu privire la aprobarea Conturilor de executie preliminat pentru trimestrul IV al anului 2017, al comunei Baia, judeţul Tulcea 2017 12 portal admin 151302960012-12-2017
432 H O T Ă R Â R E A nr. 105 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii -C.N.I.- S.A, a amplasamentului terenului intravilan in suprafata de 6512 mp, situat in localitatea Baia, str.Republicii 2017 12 portal admin 151302960012-12-2017
433 H O T Ă R Â R E A nr. 106 privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia -Construire si dotare camin cultural in localitatea Baia ,judetul Tulcea- 2017 12 portal admin 151302960012-12-2017
434 H O T A R A R E A nr. 107 cu privire la aprobarea RECTIFICARII bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2017 2017 12 portal admin 151372080020-12-2017
435 H O T A R Â R E A nr . 108 cu privire la aprobarea -retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2018-2019- 2017 12 portal admin 151372080020-12-2017
436 H O T A R A R E A nr. 109 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 2017 12 portal admin 151372080020-12-2017
437 H O T A R A R E A nr. 110 cu privire la utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2018 2017 12 portal admin 151372080020-12-2017
438 H O T A R A R E A nr . 111 cu privire modificarea art.20, alin 2, din Anexa nr.1 la HCL nr. 4 din 23.01.2013 Actul Constitutiv Societatii Comerciale "GOSCOM BAIA" SRL 2017 12 portal admin 151372080020-12-2017
439 HOTĂRÂREA nr.112 cu privire la aprobarea grilei de salarizare al SC GOSCOM Baia SRL 2017 12 portal admin 151372080020-12-2017
440 H O T Ă R Â R E A nr. 1 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Neagu Gabriela 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
441 H O T Ă R Â R E A nr. 2 privind validarea mandatului de consilier local al dlui Bulgaru Aurel 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
442 H O T Ă R Â R E A nr. 3 privind modificarea si completarea HCL nr.1/25.06.2016 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei BAIA 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
443 H O T Ă R Â R E A nr. 4 privind modificarea si completarea componenţei comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local al comunei BAIA, judetul Tulcea 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
444 H O T Ă R Â R E A nr. 5 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2018 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
445 H O T Ă R Â R E A nr. 6 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC GOSCOM BAIA SRL pentru anul 2018 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
446 H O T Ă R Â R E A nr. 7 cu privire la desemnarea reprezentantului legal al comunei Baia in vederea aprobarii in Adunarea Generala a Asociatiilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere a documentatiei de licitatie privind delegarea -Serviciului Public de 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
447 H O T A R Â R E A nr. 9 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea,nr. 9699/27.10.2017, din T 54, parcela 434/1 , in suprafata de 4,5 ha , de cesionare a drepturilor si obligatiilor dnei Libosi Despina catre 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
448 H O T Ă R Â R E A nr. 8 privind modificarea si completarea art.2 din HCL nr.76/09.10.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri arabile extravilan , aflate în proprietatea privată a Comunei Baia, judetul Tulcea 2018 2 portal admin 151890480018-02-2018
449 H O T Ă R Â R E A Nr. 10 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
450 H O T A R Â R E A nr. 11 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere nr. 9772 / 27.10. 2017 teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 98, parcela 875 , in suprafata de 2,6 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor dnei Hapka Georgiana-Cris 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
451 H O T A R Â R E A nr. 12 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 38, parcela 277/1 , in suprafata de 3,4 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor dnei Carapale Elena catre Carapale Elena PFA 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
452 H O T A R Â R E A nr. 13 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere nr .9746 / 27.10. 2017teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 98, parcela 872 , in suprafata de 3,0 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor dlui Baloi Ionut catre Bal 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
453 H O T A R Â R E A nr. 14 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere nr.9687/ 27.10. 2017 teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 109, parcela 945/1 , in suprafata de 4,5 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor dlui Radu Georgian-Crist 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
454 H O T A R Â R E A nr. 15 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere nr.9679 / 27.10. 2017 teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 86, parcela 750/1 , in suprafata de 1 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor dnei Grigorescu Mariana ca 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
455 H O T A R Â R E A nr. 16 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere nr.9685 / 27.10. 2017 teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 86, parcela 750 , in suprafata de 1,2 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor dnei Grigorescu Mariana ca 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
456 H O T Ă R Â R E A nr. 17 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare netă de 400 lei, din bugetul local pe anul 2018 , cuplurilor din comuna Baia , care au cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
457 H O T Ă R Â R E A nr. 18 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare netă de 200 lei, din bugetul local pe anul 2018 , persoanelor care au vârsta de peste 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia,judeţul Tulcea 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
458 H O T Ă R Â R E A nr. 18 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare netă de 200 lei, din bugetul local pe anul 2018 , persoanelor care au vârsta de peste 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia,judeţul Tulcea 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
459 H O T Ă R Â R E A nr. 19 cu privire la acordul pentru a utiliza calea de acces T 3,CC 85/1 (in suprafata de 2615 mp) ,pornind din drum de exploatare 514, calea de acces cu nr.cadastral 35777 , catre amplasamentul investitiei - Infiintare si modernizare livada din localitatea Baia - Constructii, 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
460 H O T Ă R Â R E A nr. 20 cu privire la modificarea HCL nr.99/05.12.2017 privind aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul - CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA-, satul Caugagia , comuna Baia, judetul Tulcea 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
461 H O T Ă R Â R E A nr. 21 privind desemnarea Coordonatorul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comunei Baia, judeţul Tulcea 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
462 H O T Ă R Â R E A nr. 22 cu privire la aprobarea casarii autoturismuului Dacia TL 02 VAR si predarea lui prin programul -Rabla-, catre o unitate specializata 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
463 H O T Ă R Â R E A nr. 23 Privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităţii de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celo 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
464 H O T A R A R E A nr. 24 Privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Tulcea 2018 3 portal admin 152192880025-03-2018
465 HOTĂRÂREA nr. 25 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul I al anului 2018, ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea 2018 4 portal admin 152460360025-04-2018
466 H O T A R Â R E A nr. 26 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 98, parcela 874 , in suprafata de 2,0 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor dlui Radu Alexandru-Daniel catre Radu F Alexandr 2018 4 portal admin 152460360025-04-2018
467 H O T A R Â R E A nr. 27 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 59, parcela 551/1 , in suprafata de 4,0 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor dnei Contu Mioara catre Contu M Mioara PFA 2018 4 portal admin 152460360025-04-2018
468 H O T A R Â R E A nr. 28 cu privire la aprobare - act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, din T 84, parcela 732 , in suprafata de 4,0 ha ,de cesionare a drepturilor si obligatiilor Tudorus George PFA catre dl. Tudorus George 2018 4 portal admin 152460360025-04-2018
469 H O T Ă R Â R E A nr. 29 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Baia 2018 4 portal admin 152460360025-04-2018
470 H O T Ă R Â R E A nr. 30 privind aprobarea initierii inchirierii prin atribuire directa de catre primar, a disponibilului de pajisti din domeniul privat al comunei Baia catre crescatorii de animale 2018 4 portal admin 152460360025-04-2018
471 H O T A R A R E A nr. 31 cu privire la modificarea organigramei si statului de functii al U.AT. Comuna Baia 2018 4 portal admin 152460360025-04-2018