Proiecte de hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Postat de
Data postării
1 PROIECT DE H O T A R A R E cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2013 2013 3 portal admin 136891080019-05-2013
2 PROIECT BUGET LOCAL 2014 - comuna Baia, judetul Tulcea 2014 1 portal admin 138939120011-01-2014